logo

Dla pacjenta

Drukuj

Kolejka medyczna

https://kolejki.nfz.gov.pl/

Informacja o kolejce medycznej obejmuje tylko pierwszorazowych pacjentów.  Pacjenci objęci opieką danej poradni, nie są w kolejce wykazywani.
Dane pochodzą ze sprawozdań przesłanych przez świadczeniodawców.  
Informacja wskazuje, ile dni pacjent czekał na świadczenie od chwili zapisania go do lekarza/ na badanie, do dnia wizyty (jest to czas uśredniony dla wszystkich oczekujących do danej poradni).
Dane te pomagają oszacować, do której placówki kolejka jest najkrótsza.

Uprawnienia do korzystania ze zaświadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością posiadają następujące osoby:

  • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi
  • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu
  • inwalidzi wojenni i wojskowi
  • kombatanci
  • uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani - w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
  • Kobiety w ciąży (od 01.01.2017)
  • Świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu  (od 01.01.2017)

Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących.
Świadczeniodawca udziela tych świadczeń w dniu zgłoszenia.
W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących.
Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
Pisemną informację o ww. uprawnieniach Świadczeniodawca uwidacznia w miejscach rejestracji pacjentów oraz w miejscach udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

Biuro Prasowe ZOW NFZ

Podstawy prawne:

Zobacz więcej:

  • Poszerzył się krąg osób uprawnionych do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach, otwórz link do informacji