logo

Pilne Czerwona strefa. Ograniczenie dostępności Sal Obsługi Klientów ZOW NFZ w Szczecinie, Koszalinie i Pyrzycach Od 10 października cały kraj w żółtej strefie z wyłączeniem powiatów należących do strefy czerwonej Szczecin - żółtą strefą od soboty 3 października. Zobacz, o czym trzeba wiedzieć..... Dbaj o bezpieczeństwo własne i otoczenia: #maskujSię, trzymaj dystans, myj ręce Zamknij

Dla pacjenta

Drukuj

Jak się leczyć

Niecelowe testowanie pacjentów ze skierowaniem na leczenie uzdrowiskowe

24.10.2020

W związku z czasowym zawieszeniem działalności uzdrowiskowej uprzejmie informujemy, że pacjentom, którzy otrzymali potwierdzone przez NFZ skierowanie na leczenie uzdrowiskowe rozpoczynające się po 24.10.2020, nie będą wykonywane testy w kierunku Covid 19. Negatywny wynik testu był warunkiem rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego. Wobec zawieszenia udzielania świadczeń  w tym zakresie, testowanie staje się niecelowe.   

Zobacz więcej

Wszystkie aktualności