logo

Pilne Dbaj o bezpieczeństwo własne i otoczenia: #maskujSię, trzymaj dystans, myj ręce Jedziesz do uzdrowiska? Zadzwoń w dwa miejsca! A potem zrób test - nie wcześniej, niż 6 dni przed rozpoczęciem turnusu! Opieka zdrowotna w okresie epidemii. Teleporady lekarza rodzinnego i lekarza specjalisty, gdzie leczyć bolący ząb Stan epidemii - dodatkowe ograniczenia w kontaktach z OW w Szczecinie i Koszalinie Zamknij

Dla pacjenta

Drukuj

Jak się leczyć

Zlecenie na wyrób medyczny (np. cewniki, materac przeciwodleżynowy) można uzyskać od lekarza w ramach teleporady

04.06.2020

Aktualuzacja komunikatu z 27.03.2020

Informujemy, że zlecenie na wyrób medyczny można zrealizować bez konieczności wizyty w Oddziale Wojewódzkim NFZ.

To jest nagłówek NOWEGO WZORU zlecenia, wystawionego w systemie informatycznym eZWM, z kodem kreskowym. Pacjentowi wystarczy tylko numer zlecenia, by od razu iść do sklepu medycznego lub apteki. Lekarz nie musi tego wniosku drukować:

 

Potwierdzenie zlecenia w OW NFZ jest konieczne tylko w przypadku wystawienia go na starym druku:

 

Lekarz (lub inna osoba uprawniona) może wystawić zlecenie na wyrób medyczny, np. cewniki, pieluchy czy materac przeciwodleżynowy, w ramach teleporady. Pacjent otrzymuje tylko numer  zlecenia, który wraz z numerem PESEL wystarcza, by potrzebny wyrób medyczny nabyć w sklepie medycznym lub w aptece.

W związku z wprowadzeniem od 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-21), Centrala NFZ informuje, że po 1 kwietnia 2020 r.:

  • zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie, wystawiane po 31 marca 2020 r. na starym wzorze zlecenia, mogą być realizowane w ramach ważnych Kart potwierdzenia uprawnienia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie poza systemem eZWM (do końca okresu ważności)
  • honorowane będą zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne wystawiane na starym wzorze. W takim przypadku nie będzie konieczna osobista wizyta w oddziale NFZ w celu potwierdzenia zlecenia. Zlecenie można przekazać do dowolnie wybranego OW NFZ z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności drogą elektroniczną (np. skan/email/fax). Może to zrobić pacjent, osoba uprawniona do wystawienia zlecenia (lekarz, felczer, pielęgniarka, położna, fizjoterapeuta), przychodnia lub realizator zaopatrzenia w wyroby medyczne.
  • przyjmowane będą zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne wystawiane po 31 marca 2020 r na nowym wzorze poza systemem eZWM. W takim przypadku nie będzie konieczna osobista wizyta w oddziale NFZ w celu potwierdzenia zlecenia. Zlecenie można przekazać do dowolnie wybranego OW NFZ z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności drogą elektroniczną (np. skan/email/fax). Może to zrobić pacjent, osoba uprawniona do wystawienia zlecenia (lekarz, felczer, pielęgniarka, położna, fizjoterapeuta), przychodnia lub realizator zaopatrzenia w wyroby medyczne.

Po pozytywnej weryfikacji zlecenia wystawionego poza systemem eZWM (na starym wzorze albo na nowym wzorze) OW NFZ przekaże informację zwrotną o wygenerowanym przez system e-ZWM numerze zlecenia (np. telefonicznie lub poprzez e-mail). Nie jest wymagane przesyłanie przez NFZ CZĘŚĆ II. WERYFIKACJA ZLECENIA.

 

To jest nagłówek NOWEGO WZORU zlecenia, wystawionego w systemie informatycznym eZWM, z kodem kreskowym. Pacjentowi wystarczy tylko numer zlecenia, by od razu iść do sklepu medycznego lub apteki. Lekarz nie musi tego wniosku drukować.


Poniżej - nagłówek STAREGO wzoru zlecenia; nie ma tu typowego dla dokumentów cyfrowych kodu kreskowego. Zlecenie bez kodu kreskowego wymaga potwierdzenia w NFZ, dlatego należy je do Funduszu dostarczyć, np. jako skan lub zdjęcie: na e-mail przedmioty@nfz-szczecin.pl  lub  koszalin@nfz-szczecin.pl/ lub faxem na numer 91 425 10 85

W NFZ zlecenie jest rejestrowane i potwierdzane. Pacjent lub osoba, która wystawiła zlecenie, lub realizator zaopatrzenia w wyroby medyczne, otrzyma z Oddziału Funduszu  np. telefonicznie lub e-mailem wygenerowany przez system informatyczny numer zlecenia.


Realizacja zlecenia w sklepie medycznym lub aptece odbywa się po podaniu numeru zlecenia i numeru PESEL pacjenta, a w przypadku osób bez numeru PESEL, daty urodzenia. 

Pacjent, który nie uzyskał w eWUŚ pozytywnego potwierdzenia statusu ubezpieczenia, może złożyć u lekarza pisemne oświadczenie, że jest ubezpieczony/ uprawniony, o ile jest to zgodne ze stanem faktycznym.

Pytania dotyczące okresów i zasad ubezpieczenia zdrowotnego należy wysłać do ZOW NFZ tradycyjną pocztą za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP /5rxov9q48d/Skrytka ESP.
Wniosek o weryfikację statusu ubezpieczenia (EWUŚ) należy pobrać ze strony internetowej ZOW NFZ (Formularze otwórz >>>). 
W razie wątpliwości, pytanie należy wysłać na adres: e-mail: ewus@nfz-szczecin.pl

Przypominamy, że w związku z epidemią koronawirusa, Narodowy Fundusz Zdrowia od piątku 27 marca 2020r. zwiększa ograniczenia w bezpośrednich kontaktach w salach obsługi klientów ZOW NFZ w Szczecinie i Koszalinie. Zamknięty jest Punkt Obsługi w Pyrzycach.

Uwaga! Obsługa bezpośrednia może dotyczyć tylko sytuacji  niezbędnej dla  zabezpieczenia  pilnych  potrzeb dotyczących  realizacji  zlecenia  na wyroby medyczne i odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym:   

  • Szczecin 91 425 10 45
  • Koszalin 91 425 72 71

Wszystkie sprawy można załatwiać z NFZ korespondencyjnie: przez Internet lub tradycyjną pocztą.     

Wydział Spraw Świadczeniobiorców
Wydział Świadczen Opieki Zdroowtnej
ZOW NFZ

 

 

 

Wszystkie aktualności