logo

Pilne Ograniczenie dostępności Sal Obsługi Klientów ZOW NFZ w Szczecinie i Koszalinie Od 10 października cały kraj w żółtej strefie z wyłączeniem powiatów należących do strefy czerwonej Szczecin - żółtą strefą od soboty 3 października. Zobacz, o czym trzeba wiedzieć..... Dbaj o bezpieczeństwo własne i otoczenia: #maskujSię, trzymaj dystans, myj ręce Zamknij

Dla pacjenta

Drukuj

Jak się leczyć

Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne na nowym druku

23.03.2020

Informujemy, iż zlecenia zarejestrowane przez lekarza w systemie eZWM i wydrukowane (nowy druk), które zawierają na każdej stronie zlecenia w prawym górnym rogu kod kreskowy i mają pozytywny wynik weryfikacji w części II.A.1 nie muszą być rejestrowane w ZOW NFZ. Pacjent z takim zleceniem powinien udać się bezpośrednio do realizatora.

Zlecenie na wyrób medyczny (np. cewniki, materac przeciwodleżynowy) można uzyskać od lekarza w ramach teleporady >>>

Wszystkie aktualności