logo

Pilne Opieka zdrowotna w okresie epidemii. Teleporady lekarza rodzinnego i lekarza specjalisty, gdzie leczyć bolący ząb Stan epidemii - dodatkowe ograniczenia w kontaktach z OW w Szczecinie i Koszalinie Telefoniczna Informacja Pacjenta 800-190-590 - tu uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem Co musisz wiedzieć o koronawirusie. Podstawowe środki ochronne przeciwko koronawirusowi wywołującemu COVID-19 Zamknij

Dla pacjenta

Drukuj

Jak się leczyć

Od 1 stycznia 2020 - krótsza droga pacjentów po wyrób medyczny

30.12.2019

Od 1 stycznia 2020 roku zmieniają się zasady wystawiania zleceń na wyroby medyczne (np. wózki inwalidzkie, aparaty słuchowe, cewniki, środki pomocnicze). Wprowadzony zostaje nowy wzór zlecenia, który nie wymaga potwierdzenia w Oddziale NFZ!!!  
Uprawnienie pacjenta do danego wyrobu medycznego zostaje potwierdzone w systemie elektronicznym w przychodni lub  w szpitalu przez osobę uprawnioną do wystawiania zleceń.  Dzięki temu pacjent od razu może się udać z potwierdzonym zleceniem do sklepu lub apteki, bez konieczności wizyty w NFZ, jak do tej pory. Dzięki nowemu rozwiązaniu pacjenci i ich opiekunowie nie tracą czasu na potwierdzanie zleceń w NFZ (osobiście lub korespondencyjnie).

Nowy sposób potwierdzania zleceń w systemie elektronicznym wprowadza też inne udogodnienie: zlecenie może być wystawione i potwierdzone w każdym uprawnionym miejscu, niezależnie od miejsca zamieszkania pacjenta.

Dzięki wprowadzeniu okresu przejściowego,  do końca marca 2020 roku zlecenia na wyroby medyczne można wystawiać również na starym druku. Takie zlecenie wymaga potwierdzenia w Oddziale NFZ na dotychczasowych zasadach.

Wizyty pacjenta w Funduszu będzie wymagać również sytuacja, gdy lekarz nie uzyska w eWUŚ (elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorcy) potwierdzenia, że pacjent jest ubezpieczony lub gdy pacjent nie złoży pisemnego oświadczenia. 

Od 1 kwietnia 2020 roku
zlecenia będą wystawiane już tylko na nowych drukach, które nie wymagają potwierdzenia w NFZ.

W 2019 roku w Zachodniopomorskim Oddziale NFZ potwierdzono: 70 030  zleceń jednorazowych (np. na wózki, ortezy, kule, aparaty słuchowe) oraz 36 tysięcy zleceń na zaopatrzenie comiesięczne (np. pieluchy, cewniki) 

 

Biuro Prasowe ZOW NFZ

Wszystkie aktualności