logo

Pilne Dbaj o bezpieczeństwo własne i otoczenia: #maskujSię, trzymaj dystans, myj ręce Jedziesz do uzdrowiska? Zadzwoń w dwa miejsca! A potem zrób test - nie wcześniej, niż 6 dni przed rozpoczęciem turnusu! Opieka zdrowotna w okresie epidemii. Teleporady lekarza rodzinnego i lekarza specjalisty, gdzie leczyć bolący ząb Stan epidemii - dodatkowe ograniczenia w kontaktach z OW w Szczecinie i Koszalinie Zamknij

Dla pacjenta

Drukuj

Jak się leczyć

Nowe zasady wystawiania skierowań na leczenie uzdrowiskowe

08.07.2019

W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową, od dnia 19 lipca 2019 roku obowiązują niżej podane zasady w zakresie wystawiania skierowań na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową:

  1. lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wystawia ww. skierowanie, w przypadku dorosłych, nie wcześniej niż przed upływem 12. miesięcy od okresu, jaki upłynął od dnia zakończenia przez pacjenta ostatniego leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej;
  2. w niezmienionym brzmieniu pozostał zapis rozporządzenia w zakresie zalecanej częstotliwości korzystania z leczenia uzdrowiskowego/rehabilitacji uzdrowiskowej, tj. nie częściej niż raz na 18 miesięcy;
  3. zapisy punktów 1 i 2 nie dotyczą leczenia uzdrowiskowego w szpitalu uzdrowiskowym, leczenia uzdrowiskowego w formie rehabilitacji uzdrowiskowej w szpitalu uzdrowiskowym oraz w uzdrowiskowym leczeniu ambulatoryjnym;
  4. skierowanie na leczenie uzdrowiskowe/rehabilitację uzdrowiskową w terminie 30 dni od daty wystawienia przez lekarza przesyła się do oddziału wojewódzkiego NFZ, skierowanie może być przesłane przez pacjenta wskazanego w skierowaniu lub przez świadczeniodawcę;
  5. skierowania nie będą już podlegały weryfikacji po upływie 18. miesięcy od dnia ich wystawienia;
  6. lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, wystawiający skierowanie, nie będzie już określał miejsca i rodzaju leczenia uzdrowiskowego/rehabilitacji uzdrowiskowej, tylko lekarz specjalista balneologii i medycyny fizykalnej  lub rehabilitacji medycznej zatrudniony  w OW NFZ;
  7. obowiązuje nowy wzór skierowania na leczenie uzdrowiskowe/rehabilitację uzdrowiskową (wzór).
Wszystkie aktualności