logo

Pilne Stan epidemii - dodatkowe ograniczenia w kontaktach z OW w Szczecinie i Koszalinie Telefoniczna Informacja Pacjenta 800-190-590 - tu uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem Co musisz wiedzieć o koronawirusie. Podstawowe środki ochronne przeciwko koronawirusowi wywołującemu COVID-19 Środa z profilaktyką. Cukrzyca Zamknij

Dla pacjenta

Drukuj

Jak się leczyć

Komunikat dla pacjentów i świadczeniodawców dotyczący wpisów na listy oczekujących

05.03.2015

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, na listach oczekujących na udzielenie świadczenia nie umieszcza się pacjentów kontynuujących leczenie u danego świadczeniodawcy.
W sprawozdawanej przez świadczeniodawców, a następnie publikowanej przez NFZ w Ogólnopolskim Informatorze o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne liczbie osób oczekujących, nie są uwzględniane osoby kontynuujące leczenie u danego świadczeniodawcy.

 

Podstawa prawna:
art. 20 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)

 

źródło - Departament Spraw Świadczeniobiorców

 

Wszystkie aktualności