logo

Pilne Czerwona strefa. Ograniczenie dostępności Sal Obsługi Klientów ZOW NFZ w Szczecinie, Koszalinie i Pyrzycach Od 10 października cały kraj w żółtej strefie z wyłączeniem powiatów należących do strefy czerwonej Szczecin - żółtą strefą od soboty 3 października. Zobacz, o czym trzeba wiedzieć..... Dbaj o bezpieczeństwo własne i otoczenia: #maskujSię, trzymaj dystans, myj ręce Zamknij

Dla pacjenta

Drukuj

Jak się leczyć

Komunikat dla pacjentów i świadczeniodawców dotyczący wpisów na listy oczekujących

05.03.2015

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, na listach oczekujących na udzielenie świadczenia nie umieszcza się pacjentów kontynuujących leczenie u danego świadczeniodawcy.
W sprawozdawanej przez świadczeniodawców, a następnie publikowanej przez NFZ w Ogólnopolskim Informatorze o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne liczbie osób oczekujących, nie są uwzględniane osoby kontynuujące leczenie u danego świadczeniodawcy.

 

Podstawa prawna:
art. 20 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)

 

źródło - Departament Spraw Świadczeniobiorców

 

Wszystkie aktualności