logo

Pilne Czerwona strefa. Ograniczenie dostępności Sal Obsługi Klientów ZOW NFZ w Szczecinie, Koszalinie i Pyrzycach Od 10 października cały kraj w żółtej strefie z wyłączeniem powiatów należących do strefy czerwonej Szczecin - żółtą strefą od soboty 3 października. Zobacz, o czym trzeba wiedzieć..... Dbaj o bezpieczeństwo własne i otoczenia: #maskujSię, trzymaj dystans, myj ręce Zamknij

Dla pacjenta

Drukuj

Ubezpieczenie w NFZ

Zaproszenie na otwarte szkolenie dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego: ZUS Szczecin, 27 czerwca 2016

21.06.2016

Zachodniopomorski Oddział NFZ wraz z Oddziałem ZUS w Szczecinie zapraszają płatników składek do udziału w otwartym szkoleniu dotyczącym obowiązkowego ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.
Szkolenie odbędzie się w dniu 27 czerwca 2016 roku, w siedzibie ZUS przy ulicy Matejki 22, sala nr 160 (konferencyjna).
Plan spotkania szkoleniowego jest następujący:

  • godz. 10.00 - Zmiany przepisów dotyczących ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
  • godz. 12.00 - Przyznawanie świadczeń i ustalanie ich wysokości według zreformowanych zasad z uwzględnieniem przepisów dotyczących emerytur pomostowych i okresowych emerytur kapitałowych oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych,
  • godz. 13.00 - Zgłaszanie do ubezpieczenia zdrowotnego- zasady (zobacz także komunikat dotyczący obowiązku zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego – otwórz link do informacji

Zapraszamy!
Wydział Spraw Świadczeniobiorców ZOW NFZ

Wszystkie aktualności