logo

Pilne Czerwona strefa. Ograniczenie dostępności Sal Obsługi Klientów ZOW NFZ w Szczecinie, Koszalinie i Pyrzycach Od 10 października cały kraj w żółtej strefie z wyłączeniem powiatów należących do strefy czerwonej Szczecin - żółtą strefą od soboty 3 października. Zobacz, o czym trzeba wiedzieć..... Dbaj o bezpieczeństwo własne i otoczenia: #maskujSię, trzymaj dystans, myj ręce Zamknij

Dla pacjenta

Drukuj

Ubezpieczenie w NFZ

Prawo do świadczeń i status w eWUŚ absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz maturzystów

30.04.2015

Przypominamy, że prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które ukończyły szkołę:

1) ponadgimnazjalną - wygasa w okresie 6 miesięcy od dnia zakończenia nauki albo skreślenia z listy uczniów,
2) wyższą - wygasa w okresie 4 miesięcy od ukończenia studiów/ studiów doktoranckich albo skreślenia z listy studentów/ uczestników studiów doktoranckich.

Uwaga! Od dnia wyrejestrowania z ubezpieczenia osoby te będą miały „czerwony" status w systemie e-WUŚ.


Oznacza to, że w celu uzyskania świadczenia zdrowotnego:

  • okazują dokument potwierdzający prawo do świadczeń wraz z dokumentem/ świadectwem potwierdzającym ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej lub zdanie matury
  • składają oświadczenie o prawie do świadczeń

 Wydział Spraw Świadczeniobiorców

Podstawa prawna:
art. 67 ust 5 pkt. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008.164.1027 z pózn.zm).

 

 

Wszystkie aktualności