logo

Dla pacjenta

Drukuj

Ubezpieczenie w NFZ

Prawo do świadczeń i status w eWUŚ absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz maturzystów

30.04.2015

Przypominamy, że prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które ukończyły szkołę:


1) ponadgimnazjalną - wygasa po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia nauki albo skreślenia
z listy uczniów,


2) wyższą - wygasa po upływie 4 miesięcy od ukończenia studiów lub studiów doktoranckich albo skreślenia z listy studentów lub uczestników studiów doktoranckich.


Uwaga!
Od dnia wyrejestrowania z ubezpieczenia osoby te będą miały „czerwony" status w systemie e-WUŚ.


Oznacza to, że w celu uzyskania świadczenia zdrowotnego:

  • okazują dokument potwierdzający prawo do świadczeń wraz z dokumentem/ świadectwem potwierdzającym ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej lub zdanie matury
  • składają oświadczenie o prawie do świadczeń.

 


Wydział Spraw Świadczeniobiorców

Podstawa prawna:
art. 67 ust 5 pkt. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008.164.1027 z pózn.zm).

 

 

Wszystkie aktualności