logo

Pilne Jedziesz do uzdrowiska? Zadzwoń w dwa miejsca! A potem zrób test - nie wcześniej, niż 6 dni przed rozpoczęciem turnusu! Opieka zdrowotna w okresie epidemii. Teleporady lekarza rodzinnego i lekarza specjalisty, gdzie leczyć bolący ząb Stan epidemii - dodatkowe ograniczenia w kontaktach z OW w Szczecinie i Koszalinie Telefoniczna Informacja Pacjenta 800-190-590 - tu uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem Zamknij

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

SNRL

Komunikat dla lekarzy, lekarzy dentystów i felczerów dotyczący pobierania numerów recept

03.10.2016

W związku z koniecznością przekazania do Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w terminie do 31 grudnia 2016 r. wersji elektronicznej i papierowej wniosku o utrzymanie uprawnień do pobierania numerów recept po wygaśnięciu umowy upoważniającej do wystawiania recept, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr. 3 do Zarządzenia  nr 80/2016/DGL Prezesa NFZ z dn. 29 lipca 2016r.w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty, jak również  koniecznością aktualizacji danych w systemie Portal Personelu-SNRL, w celu ułatwienia wypełniania wniosku aktualizacyjnego, załączamy stosowną instrukcję.

Instrukcja wypełniania wniosku o aktualizację danych w systemie Portal Personelu- SNRL
(dot. wszystkich lekarzy, lekarzy dentystów i felczerów, którzy zawarli indywidualne umowy upoważniające do wystawiania recept refundowanych) – pobierz w pdf


Źródło: Centrala NFZ

Wszystkie aktualności