logo

Pilne Czerwona strefa. Ograniczenie dostępności Sal Obsługi Klientów ZOW NFZ w Szczecinie, Koszalinie i Pyrzycach Od 10 października cały kraj w żółtej strefie z wyłączeniem powiatów należących do strefy czerwonej Szczecin - żółtą strefą od soboty 3 października. Zobacz, o czym trzeba wiedzieć..... Dbaj o bezpieczeństwo własne i otoczenia: #maskujSię, trzymaj dystans, myj ręce Zamknij

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

SNRL

Komunikat w sprawie przedłużenia terminu przekazywania wniosków o utrzymanie uprawnień do pobierania numerów recept po wygaśnięciu umowy upoważniającej do wystawiania recept

19.12.2017

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 123/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty, osobom uprawnionym, które miały z Zachodniopomorskim OW NFZ podpisaną umowę upoważniającą do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych, Decyzją Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, termin przekazywania wniosków o potwierdzenie utrzymania uprawnienia do pobierania numerów recept po wygaśnięciu powyższej umowy, ulega przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2018 r.


Wydział Gospodarki Lekami

Wszystkie aktualności