logo

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

SNRL

Komunikat w sprawie przedłużenia terminu przekazywania wniosków o utrzymanie uprawnień do pobierania numerów recept po wygaśnięciu umowy upoważniającej do wystawiania recept

30.06.2017

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 44/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty, osobom uprawnionym, które miały z Zachodniopomorskim OW NFZ podpisaną umowę upoważniającą do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych, Decyzją Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, termin przekazywania wniosków o potwierdzenie utrzymania uprawnienia do pobierania numerów recept po wygaśnięciu powyższej umowy, ulega przedłużeniu do dnia 31 grudnia 2017 r.

 

Wydział Gospodarki Lekami 

Wszystkie aktualności