logo

Pilne Opieka zdrowotna w okresie epidemii. Teleporady lekarza rodzinnego i lekarza specjalisty, gdzie leczyć bolący ząb Stan epidemii - dodatkowe ograniczenia w kontaktach z OW w Szczecinie i Koszalinie Telefoniczna Informacja Pacjenta 800-190-590 - tu uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem Co musisz wiedzieć o koronawirusie. Podstawowe środki ochronne przeciwko koronawirusowi wywołującemu COVID-19 Zamknij

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

SNRL

Przedłużenie terminu składania wniosków aktualizacyjnych oraz wniosków o utrzymanie uprawnień - SNRL

22.11.2016

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 114/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 listopada 2016 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty, zmianie uległ termin składania wniosków o:

  • aktualizację danych osobowych – wniosek wykonywany tylko w wersji elektronicznej, aktualizacja jest konieczna aby móc pobrać nr recept;utrzymanie;
  • uprawnienia do pobierania numerów recept po wygaśnięciu umowy upoważniającej – złożenie wniosku w wersji elektronicznej oraz papierowej.

Zgodnie z nowelizacją, osoba uprawniona zobowiązana jest do przekazania do oddziału Funduszu wniosku o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept w terminie 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia umowy upoważniającej.

W związku z powyższym Zachodniopomorski OW NFZ informuje, że złożenie ww. wniosków jest konieczne w celu zachowania prawa do pobierania nr recept refundowanych w Portalu NFZ.

Ostateczny termin złożenia wniosków upływa z dniem 30 czerwca 2017 r.

Wydział Gospodarki Lekami

Wszystkie aktualności