logo

Pilne Czerwona strefa. Ograniczenie dostępności Sal Obsługi Klientów ZOW NFZ w Szczecinie, Koszalinie i Pyrzycach Od 10 października cały kraj w żółtej strefie z wyłączeniem powiatów należących do strefy czerwonej Szczecin - żółtą strefą od soboty 3 października. Zobacz, o czym trzeba wiedzieć..... Dbaj o bezpieczeństwo własne i otoczenia: #maskujSię, trzymaj dystans, myj ręce Zamknij

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Informowanie OW NFZ o numerze PESEL uczestnika badania klinicznego

21.05.2019

         Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie przypomina, że zgodnie z zapisami art. 37k ustawy Prawo Farmaceutyczne, w formie zmienionej ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 399), badacz lub właściwy podmiot leczniczy winien poinformować właściwy oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia o numerze PESEL uczestnika badania klinicznego,  a w przypadku jego braku – o numerze dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, w terminie 14 dni od dnia włączenia do badania. Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. wchodzi w życie 1 czerwca 2019 r.

Dariusz Ruczyński

Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie

 

Wszystkie aktualności