logo

Pilne Czerwona strefa. Ograniczenie dostępności Sal Obsługi Klientów ZOW NFZ w Szczecinie, Koszalinie i Pyrzycach Od 10 października cały kraj w żółtej strefie z wyłączeniem powiatów należących do strefy czerwonej Szczecin - żółtą strefą od soboty 3 października. Zobacz, o czym trzeba wiedzieć..... Dbaj o bezpieczeństwo własne i otoczenia: #maskujSię, trzymaj dystans, myj ręce Zamknij

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży

05.04.2019

Na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z  27 sierpnia 2004 r. (art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25), zwanej dalej „ustawą”, oraz w związku z utrudnioną dostępnością do świadczeń psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży, Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w stanach nagłych, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy, powyższe świadczenie może zostać udzielone małoletnim świadczeniobiorcom w oddziałach ogólnopsychiatrycznych.

Finansowanie świadczenia psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży udzielonego w oddziale ogólnopsychiatrycznym następuje na zasadach przewidzianych dla tego typu świadczeń, tj. z uwzględnieniem współczynnika 1,06. Do słownika produktów kontraktowych został dodany stosowny produkt rozliczeniowy.

Jednocześnie NFZ podkreśla, że w przypadku ustania przyczyny przyjęcia i leczenia małoletniego świadczeniobiorcy w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przyjętego do oddziału ogólnopsychiatrycznego, należy wdrożyć leczenie przeznaczone dla tej grupy świadczeniobiorców.

 

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wszystkie aktualności