logo

Pilne Czerwona strefa. Ograniczenie dostępności Sal Obsługi Klientów ZOW NFZ w Szczecinie, Koszalinie i Pyrzycach Od 10 października cały kraj w żółtej strefie z wyłączeniem powiatów należących do strefy czerwonej Szczecin - żółtą strefą od soboty 3 października. Zobacz, o czym trzeba wiedzieć..... Dbaj o bezpieczeństwo własne i otoczenia: #maskujSię, trzymaj dystans, myj ręce Zamknij

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Identyfikacja świadczeniodawców udzielających świadczeń rehabilitacji leczniczej osobom z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

28.06.2018

W celu identyfikacji świadczeniodawców udzielających świadczeń  w zakresie rehabilitacji osobom z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, udostępniamy oznakowanie w formatach:
- na www
- do druku – format A4

Biuro prasowe ZOW NFZ

Wszystkie aktualności