logo

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Ankieta dotycząca stanu zaawansowania prac związanych z wymianą dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej

03.04.2018

Szanowni Państwo,
 
W związku ze zmianami w zakresie terminów dotyczących obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przygotowało badanie podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą, którego przedmiotem jest pozyskanie informacji o stanie zaawansowania prac związanych z dostosowywaniem podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą do wymiany dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety. Informacje uzyskane na podstawie ankiety będą miały istotny wpływ na planowanie dalszych działań niezbędnych do realizacji procesu informatyzacji systemu ochrony zdrowia na terenie całego kraju. Ankietę należy wypełnić najpóźniej do dnia 2018-04-22.
 
Ankieta została udostępniona podmiotom leczniczym w Systemie Statystyki Ochrony Zdrowia (SSOZ) https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html. W przypadku potrzeby dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści lub sposobu wypełniania ankiety proszę o kontakt na adres e-mail: koordynator@csioz.gov.pl. W załączeniu przesyłamy także krótką instrukcję, która pozwoli na szybkie odnalezienie i rozpoczęcie procesu wypełniania ankiety.
Apelujemy o aktywny udział w badaniu.

Instrukcja do ankiety

Departament Informatyki Centrala NFZ

Wszystkie aktualności