logo

Pilne Stan epidemii - dodatkowe ograniczenia w kontaktach z OW w Szczecinie i Koszalinie Telefoniczna Informacja Pacjenta 800-190-590 - tu uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem Co musisz wiedzieć o koronawirusie. Podstawowe środki ochronne przeciwko koronawirusowi wywołującemu COVID-19 Środa z profilaktyką. Cukrzyca Zamknij

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Świadczenia poza kolejnością i bez skierowania dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych

19.03.2018

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 31 sierpnia 2017 r., działaczom opozycji antykomunistycznej oraz osobom represjonowanym z powodów politycznych przysługują następujące uprawnienia:

  • prawo do korzystania poza kolejnością w zakresie świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach,
  • korzystanie bez skierowania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych.

Powyższa informacja powinna być umieszczona w widocznym miejscu w każdej placówce świadczącej usługi w ramach NFZ.

Podstawa prawna:
art. 47c, art. 57 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2017.1938 t.j)

Zobacz więcej

Wydział Spraw Świadczeniobiorców

Wszystkie aktualności