logo

Pilne Czerwona strefa. Ograniczenie dostępności Sal Obsługi Klientów ZOW NFZ w Szczecinie, Koszalinie i Pyrzycach Od 10 października cały kraj w żółtej strefie z wyłączeniem powiatów należących do strefy czerwonej Szczecin - żółtą strefą od soboty 3 października. Zobacz, o czym trzeba wiedzieć..... Dbaj o bezpieczeństwo własne i otoczenia: #maskujSię, trzymaj dystans, myj ręce Zamknij

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Weryfikacja danych teleadresowych miejsc udzielania świadczeń

06.02.2018

 

Szanowni P.T. Świadczeniodawcy

Zachodniopomorski Oddział NFZ planuje wydać drukiem Informator dla pacjentów Gdzie się leczyć 2018. Publikacja opiera się na danych teleadresowych miejsc udzielania świadczeń zawartych:

Aby Informator zawierał aktualne dane uprzejmie prosimy, by o każdej zmianie teleadresowej umieszczonej w SZOI, informować komórkę merytoryczną w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej.

Prosimy o przekazywanie tej informacji także do Biura Prasowego, na adres e-mail: wydawnictwa@nfz-szczecin.pl, tel. 91 425 11 40. Dzięki temu zmiana zostanie natychmiast naniesiona na stronie internetowej ZOW NFZ, w zakładce Dla Pacjenta.

Na podstawie danych automatycznie generowanych z SZOI powstają:

Z ww. źródeł informacji korzystają internauci, pracownicy Wydziału Spraw Świadczeniobiorców ZOW NFZ, a także osoby obsługujące Infolinię.

Prosimy o potraktowanie sprawy aktualizacji danych teleadresowych jako pilnej i ważnej.

Dziękujemy!

Biuro prasowe ZOW NFZ

Wszystkie aktualności