logo

Pilne Czerwona strefa. Ograniczenie dostępności Sal Obsługi Klientów ZOW NFZ w Szczecinie, Koszalinie i Pyrzycach Od 10 października cały kraj w żółtej strefie z wyłączeniem powiatów należących do strefy czerwonej Szczecin - żółtą strefą od soboty 3 października. Zobacz, o czym trzeba wiedzieć..... Dbaj o bezpieczeństwo własne i otoczenia: #maskujSię, trzymaj dystans, myj ręce Zamknij

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Komunikat w sprawie sprawozdawczości

02.04.2015

W związku z ukazaniem się Zarządzenia Prezesa NFZ nr 16/2015/DI Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ prosi o zapoznanie się z treścią komunikatu, zamieszczonego na stronie internetowej Centrali NFZ w sprawie sprawozdawczości za pomocą szczegółowego komunikatu XML SWIAD (dotyczącego świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych ) w wersji 8.7.0.

 

Link do komunikatu

 

 

p.o. Dyrektor
Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Dariusz Raczyński
Z-ca Dyrektora ds. Finansowo - Ekonomicznych

 

Wszystkie aktualności