logo

Pilne Jedziesz do uzdrowiska? Zadzwoń w dwa miejsca! A potem zrób test - nie wcześniej, niż 6 dni przed rozpoczęciem turnusu! Opieka zdrowotna w okresie epidemii. Teleporady lekarza rodzinnego i lekarza specjalisty, gdzie leczyć bolący ząb Stan epidemii - dodatkowe ograniczenia w kontaktach z OW w Szczecinie i Koszalinie Telefoniczna Informacja Pacjenta 800-190-590 - tu uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem Zamknij

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania (leczenie szpitalne z zakresu: chorób układu krążenia, chorób układu mięśniowo-szkieletowego oraz położnictwa i opieki nad noworodkami)

06.03.2017

Na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.)

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

powtórnie zaprasza

do uczestniczenia w postępowaniu podmioty, które nie przystąpiły do ogłoszonego w dniu 16 lutego 2017r. postępowania, a realizują świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych w rodzaju leczenie szpitalne - z zakresu: chorób układu krążenia, chorób układu mięśniowo-szkieletowego oraz położnictwa i opieki nad noworodkami, z którymi podpisane zostaną nieodpłatne urnowy dotyczące przygotowania i przekazywania Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych.

Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są  na stronie internetowej AOTMiT w zakładce "Taryfikacja" 

 

źródło - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

 

Wszystkie aktualności