logo

Pilne Czerwona strefa. Ograniczenie dostępności Sal Obsługi Klientów ZOW NFZ w Szczecinie, Koszalinie i Pyrzycach Od 10 października cały kraj w żółtej strefie z wyłączeniem powiatów należących do strefy czerwonej Szczecin - żółtą strefą od soboty 3 października. Zobacz, o czym trzeba wiedzieć..... Dbaj o bezpieczeństwo własne i otoczenia: #maskujSię, trzymaj dystans, myj ręce Zamknij

Dla pacjenta

Drukuj

Co nowego w przychodniach, szpitalach

Transgraniczne porozumienie w sprawie transportowania pacjentów przez polskie i niemieckie zespoły ratownictwa medycznego

30.09.2020

Porozumienie reguluje sprawę transportowania przez polskie i niemieckie zespoły ratownictwa medycznego pacjentów do szpitali w obszarze transgranicznym na terenie województwa zachodniopomorskiego i powiatu Vorpommern-Greifswald. Oznacza ono, że pacjent wieziony karetką z terenu Niemiec do polskiego szpitala, nie będzie przekładany na granicy do polskiej karetki; taka sama regulacja dotyczyć będzie pacjentów wiezionych przez polski zespół ratownictwa medycznego do niemieckiego szpitala.    

Porozumienie podpisali wicewojewoda Marek Subocz, starosta powiatu Vorpommern-Greifswald Michael Sack i wicestarosta Jörg Hasselmann. Porozumienie wejdzie w życie 3 miesiące od jego podpisania.

Zobacz więcej

  • ZUW w Szczecinie. Pierwsze polsko-niemieckie porozumienie w sprawie ratownictwa medycznego >>>
  • Kurier Szczeciński. Porozumienie o współpracy w ratownictwie medycznym. Bezpieczniej na pograniczu >>>
  • Głos Szczeciński. Pacjenci nie będą musieli się przesiadać na granicy. Jest polsko-niemieckie porozumienie >>>
Wszystkie aktualności