logo

Dla pacjenta

Drukuj

Strefa osób niepełnosprawnych

Zakładka poświęcona obowiązującym od 1.07.2018 r.
uprawnieniom dla osób z orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności

Informacje można uzyskać również
pod numerem telefonu 91 35 999 55
czynnym w dni powszednie w godz. 8-16 

 

Od 1 lipca 2018 roku, osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
które jest wydawane osobom od 16 roku życia, otrzymują następujące uprawnienia*:

  • prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach
    • świadczenia rehabilitacji leczniczej także są im udzielane poza kolejnością, na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (skierowanie obowiązuje do wszystkich zakresów rehabilitacji, w tym do lekarza rehabilitacji leczniczej, tj. do lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej)
  • świadczenia w poradniach specjalistycznych (np. neurologicznej, okulistycznej, kardiologicznej etc.) są im udzielane bez skierowania
  • korzystanie z wyrobów medycznych możliwe jest, na zlecenie uprawnionego lekarza, bez uwzględniania okresów użytkowania
  • ilość wyrobów medycznych comiesięcznie refundowanych, np. pieluch lub cewników, każdorazowo określa lekarz wystawiający zlecenie 

Świadczenia opieki zdrowotnej  dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności udzielane są poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonych w placówkach medycznych list oczekujących. To oznacza, że: 

  • świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących,
  • świadczeniodawca udziela tych świadczeń w dniu zgłoszenia
  • w przypadku, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy oczekujących,
  • świadczenie udzielane w poradniach specjalistycznych (np. neurologicznej, chirurgicznej, kardiologicznej) nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia (UWAGA! 7-dniowy termin nie dotyczy świadczeń rehabilitacji leczniczej, do których zalicza sie zarówno fiozjoterapię, jak i lekarską ambulatoryjną opiekę rehabilitacyjną)

Ważne: niezbędne jest okazanie dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie, tj. orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

* Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności - otwórz link do ustawy

Pod tymi numerami uzyskasz informacje o uprawnieniach dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Strona pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych