logo

Opieka zdrowotna w UE i EFTA

Drukuj

Jak uzyskać EKUZ

Dla osób wyjeżdżających turystycznie EKUZ wydawany jest na podstawie danych zawartych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych (CWU), bez konieczności przedkładania dodatkowych dokumentów.
Wyjątkiem są osoby powyżej 18 r.ż. kontynuujące naukę i posiadające status członka rodziny - muszą one przedłożyć dokument potwierdzający pobieranie nauki, np. legitymację uczniowską lub studencką.
W przypadku uzasadnionej wątpliwości co do sytuacji ubezpieczeniowej osoby wnioskującej o EKUZ, Oddział NFZ jest uprawniony do żądania aktualnych dokumentów potwierdzających ubezpieczenie, którymi są np.  zaświadczenie od pracodawcy, zgłoszenie do ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem opłacenia składki.
Jeśli wniosek o EKUZ jest wysyłany do NFZ tradycyjną pocztą, zaleca się dołączenie aktualnego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie, tak aby wątpliwość co do statusu ubezpieczenia w CWU nie spowodowała wydłużenia czasu oczekiwania na EKUZ.
pobierz wniosek
1. Pobierz i wydrukuj
 

 
wypełnij wniosek i oświadczenie
2. Wypełnij WNIOSEK

3. Podpisz
4. Wskaż we wniosku sposób
odbioru EKUZ

Pomyśl o środowisku! Pomyśl o środowisku! Nie drukuj wszystkich stron,
tylko niezbędny wniosek.

5. Wybierz dogodny sposób dostarczenia WNIOSKU:

dostarcz do nas osobiście

 

 

 

 

Osobiście lub przez osobę upoważnioną
Upoważnienie nie jest wymagane w przypadku EKUZ dla małżonka i dzieci. 
Dostarcz wniosek osobiście do NFZ w Szczecinie, w Koszalinie lub w Pyrzycach.
Wniosek można wypełnić także na miejscu. Karta wydawana jest od ręki, z reguły w dniu złożenia wniosku.

wyślij pocztą

 

 

 

 

Tradycyjną pocztą
Wniosek wyślij do NFZ w Szczecinie, w Koszalinie lub w Pyrzycach
EKUZ można odebrać osobiście.
Może być wysłany pod wskazany we wniosku adres. 

wyślij pocztą

 

 

 

 

Pocztą elektroniczną
Zeskanuj wniosek w rozdzielczości 300 dpi, zapisz w formacie JPG. Uwaga! Zanim wyślesz, przeczytaj!

ekuz@nfz-szczecin.pl (dla obszaru szczecińskiego) lub
ekuz.koszalin@nfz-szczecin.pl (dla obszaru koszalińskiego)

 

wyślij faksem

 

 

 

 

Faksem
Wniosek wyślij faksem pod wybrany numer:
Szczecin
91 425 11 88
(Kancelaria Ogólna),
Koszalin
94 341 54 22 

 

 

Jeśli we wniosku wskazano przesłanie EKUZ pocztą, przesyłka jest realizowana do 14 dni licząc od daty złożenia wniosku w OW NFZ.

O EKUZ można się starać także za pośrednictwem profilu zaufanegootwórz link do strony internetowej Ministerstwa Cyfryzacji

Jak do nas trafić?
Szczecin
Koszalin
Pyrzyce