logo

Pilne Jedziesz do uzdrowiska? Zadzwoń w dwa miejsca! A potem zrób test - nie wcześniej, niż 6 dni przed rozpoczęciem turnusu! Opieka zdrowotna w okresie epidemii. Teleporady lekarza rodzinnego i lekarza specjalisty, gdzie leczyć bolący ząb Stan epidemii - dodatkowe ograniczenia w kontaktach z OW w Szczecinie i Koszalinie Telefoniczna Informacja Pacjenta 800-190-590 - tu uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem Zamknij

Opieka zdrowotna w UE i EFTA

Drukuj

Jak uzyskać EKUZ

Dla osób wyjeżdżających turystycznie EKUZ wydawany jest na podstawie danych zawartych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych (CWU), bez konieczności przedkładania dodatkowych dokumentów.
Wyjątkiem są osoby powyżej 18 r.ż. kontynuujące naukę i posiadające status członka rodziny - muszą one przedłożyć dokument potwierdzający pobieranie nauki, np. legitymację uczniowską lub studencką.
W przypadku uzasadnionej wątpliwości co do sytuacji ubezpieczeniowej osoby wnioskującej o EKUZ, Oddział NFZ jest uprawniony do żądania aktualnych dokumentów potwierdzających ubezpieczenie, którymi są np.  zaświadczenie od pracodawcy, zgłoszenie do ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem opłacenia składki.
Jeśli wniosek o EKUZ jest wysyłany do NFZ tradycyjną pocztą, zaleca się dołączenie aktualnego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie, tak aby wątpliwość co do statusu ubezpieczenia w CWU nie spowodowała wydłużenia czasu oczekiwania na EKUZ.
pobierz wniosek
1. Pobierz i wydrukuj
 

 
wypełnij wniosek i oświadczenie
2. Wypełnij WNIOSEK

3. Podpisz
4. Wskaż we wniosku sposób
odbioru EKUZ

Pomyśl o środowisku! Pomyśl o środowisku! Nie drukuj wszystkich stron,
tylko niezbędny wniosek.

5. Wybierz dogodny sposób dostarczenia WNIOSKU (osobiście, korespondencyjnie, mail, ePUAP)

dostarcz do nas osobiście

 

 

 

 

Osobiście lub przez osobę upoważnioną

Upoważnienie nie jest wymagane w przypadku EKUZ dla małżonka i dzieci. 
Odbiór osobisty jest możliwy wyłącznie w bezpośredniej obsłudze po złożeniu wniosku na Sali Obsługi w siedzibie ZOW NFZ, Delegaturze w Koszalinie lub w Punkcie Obsługi w Pyrzycach.

 

wyślij pocztą

 

 

 

 

Tradycyjną pocztą

Wniosek prześlij do NFZ w Szczecinie, w Koszalinie lub w Pyrzycach 

wyślij pocztą

 

 

 

 

Pocztą elektroniczną (mail, ePUAP)
Zeskanuj wniosek w rozdzielczości 300 dpi, zapisz w formacie JPG. Uwaga! Zanim wyślesz, przeczytaj!

ekuz@nfz.gov.pl

 

wyślij faksem

 

 

 

 

Faksem
Wniosek wyślij faksem pod wybrany numer:
Szczecin
91 425 11 88
(Kancelaria Ogólna),
Koszalin
94 341 54 22 

 

 

Wnioski wpływające pośrednictwem poczty tradycyjnej i elektronicznej  (mail, ePUAP) muszą zawierać dane adresowe gdyż karty EKUZ przesyłane są na adres wskazany we wniosku.

O EKUZ można się starać także za pośrednictwem profilu zaufanegootwórz link do strony internetowej Ministerstwa Cyfryzacji

Jak do nas trafić?
Szczecin
Koszalin
Pyrzyce