logo

Pilne Stan epidemii - dodatkowe ograniczenia w kontaktach z OW w Szczecinie i Koszalinie Telefoniczna Informacja Pacjenta 800-190-590 - tu uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem Co musisz wiedzieć o koronawirusie. Podstawowe środki ochronne przeciwko koronawirusowi wywołującemu COVID-19 Środa z profilaktyką. Cukrzyca Zamknij

Nasz oddział NFZ

Drukuj

Nasz oddział NFZ

Opłata za udzielenie przez Fundusz informacji zakładom ubezpieczeń w okresie od 1 marca 2019 roku do 31 maja 2019 roku

11.02.2019

Opłata za udzielenie przez NFZ informacji zakładom ubezpieczeń w okresie od 1 marca 2019 roku do 31 maja 2019 roku wynosi: 82,68 zł
(ustalone na podstawie przeciętnego wynagrodzenia za IV kwartał 2018 roku, wynoszącego 4 863,74 zł).

Opłatę należy wnosić przelewem bankowym na konto:
Bank Gospodarstwa Krajowego 10 1130 1176 0022 2011 5520 0001.
W tytule przelewu należy wskazać informację pozwalającą zidentyfikować osobę, której dotyczy wpłata/wniosek (Nr sprawy, imię i nazwisko i nr PESEL).

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2016 r. w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia (Dz. U. 2016 r. poz. 1754).

Wydział Spraw Świadczeniobiorców ZOW NFZ

 

Wszystkie aktualności