logo

Pilne Czerwona strefa. Ograniczenie dostępności Sal Obsługi Klientów ZOW NFZ w Szczecinie, Koszalinie i Pyrzycach Od 10 października cały kraj w żółtej strefie z wyłączeniem powiatów należących do strefy czerwonej Szczecin - żółtą strefą od soboty 3 października. Zobacz, o czym trzeba wiedzieć..... Dbaj o bezpieczeństwo własne i otoczenia: #maskujSię, trzymaj dystans, myj ręce Zamknij

Opieka zdrowotna w UE i EFTA

Drukuj

Dokąd zabrać EKUZ

Kraje objęte zasadami koordynacji systemów ubezpieczeniowych, w których udziela się świadczeń opieki zdrowotnej w sytuacjach nagłych, w zakresie niezbędnym, w placówkach publicznego systemu opieki zdrowotnej, na zasadach kraju pobytu:

Kraje należące do Unii Europejskiej: UE

 • państwa „piętnastki": Hiszpania, Portugalia, Francja, Belgia, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Austria, Włochy, Grecja, Dania, Szwecja, Finlandia, Irlandia, Wielka Brytania (w tym Gibraltar)
  - terytoria francuskie: Gwadelupa, Martynika, Reunion, St Pierre-et-Miquelon i Gujana Francuska
  - terytoria portugalskie: Azory i Madera
  - terytoria hiszpańskie: Majorka i Wyspy Kanaryjskie
 • państwa należące do UE od 1.05.2004: Polska, Czechy, Słowacja, Słowenia, Węgry, Litwa, Łotwa, Estonia, Malta, Cypr
 • państwa należące do UE od 1.01.2007: Bułgaria, Rumunia
 • Chorwacja - od 01.07.2013 roku

Kraje należące do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu: EFTA

 • Islandia, Norwegia, Szwajcaria, Lichtenstein

Obszary UE niepodlegające zasadom koordynacji (EKUZ tutaj nie obowiązuje):

 • Dania - na obszarze Grenlandii i Wysp Faro
 • Wielka Brytania - na Wyspach Normandzkich, Jersey, Guersey, Harms, Jetou i Shark oraz Wyspy Mann

Zobacz więcej
Wyjeżdżam do... otwórz link do portalu Polskiej Instytucji Łącznikowej