logo

Dla pacjenta

Drukuj

Aktualności dla pacjenta

800 190 590 - Telefoniczna Informacja Pacjenta

13.11.2018

Telefoniczna Informacja Pacjenta tel. 800 190 590 
czynna w trybie całodobowym oraz niedzielę i święta.

Połączenia z zagranicy

Osoby, które dzwonią na numer TIP 800 190 590 z zagranicy uprzejmie informujemy, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie blokuje żadnych połączeń. W razie problemu z dodzwonieniem się na TIP, należy się skontaktować ze swoim operatorem telefonii, by wyjaśnić sytuację. Zachęcamy także do korzystania z informacji publikowanych na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ, w zakładce Dla Pacjenta - otwórz link.

Telefoniczna Informacja Pacjenta

TIP został uruchomiony  w całym kraju, we wszystkich oddziałach NFZ, 13 listopada 2018 roku.
800 190 590 to jeden wspólny numer telefonu dla Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Telefoniczna Informacja Pacjenta jest jednoczasowo obsługiwana przez kilkudziesięciu konsultantów, w tym pracowników oddziałów wojewódzkich Funduszu oraz Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Nowy jednolity numer w całym kraju zastępuje kilkanaście numerów funkcjonujących do tej pory w oddziałach wojewódzkich Funduszu. Zapewnia on uzyskanie kompleksowej i przejrzystej informacji dotyczącej funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce. TIP jest dostępny w dni powszednie, w godzinach 8.00-16.00.

Dzwoniąc pod numer 800 190 590 można się dowiedzieć o zasadach korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w ramach NFZ oraz  miejscach ich udzielania w Polsce, a także o opiece medycznej w Unii Europejskiej. W celu zagwarantowania wysokiej jakości obsługi Pacjentów, rozmowy są nagrywane. Zależy nam na wysokiej jakości udzielanej informacji i profesjonalnej obsłudze Pacjentów.

źródło - Biuro Komunikacji Społecznej NFZ

Wszystkie aktualności