logo

Dla pacjenta

Drukuj

Jak założyć konto w ZIP

Aktualizacja 21.02.2019

Zintegrowany Informator Pacjenta to ogólnopolski serwis internetowy, zintegrowany z aktualną bazą NFZ. Został przekazany Internautom do użytkowania 1 lipca 2013 roku.

Gdzie można założyć konto w ZIP?

 • w Siedzibie ZOW NFZ w Szczecinie, ul. Arkońska 45
 • w Delegaturze ZOW NFZ w Koszalinie, ul. Konstytucji 3 Maja 7
 • w Sekcji Obsługi Ubezpieczonych w Pyrzycach, ul. Lipiańska 4

Kto może mieć konto w ZIP?

 • Konto w ZIP, za okazaniem dowodu osobistego lub paszportu, może założyć dla siebie osoba pełnoletnia, a także małoletnia, która ukończyła 16 lat.
 • Konto dziecka może założyć jego rodzic/ opiekun prawny (funkcja dostępna od grudnia 2013r.). Login i hasło do konta dziecka wydawane są temu z rodziców/ opiekunów, które zgłosiło dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego, a fakt ten jest potwierdzony w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych. Założenie konta dla dziecka poprzedzone jest założeniem konta dla wnioskującego o to rodzica lub innego opiekuna prawnego.

Jak uzyskać konto w ZIP?

 • Do uzyskania konta w ZIP potrzebne są dane dostępowe, czyli login i hasło. Są one wydawane przez uprawnionych pracowników NFZ.
 • Informacje na koncie w ZIP dostępne są po upływie 24 godzin od aktywowania konta. System aktualizuje je raz na dobę. Dane dostarczane są przez placówki medyczne, w których pacjent korzysta ze świadczeń zdrowotnych. W ZIP mogą pojawić się nawet po 2 miesiącach od wizyty pacjenta.
 • Konto w ZIP można założyć przez Internet - otwórz link. Swoją tożsamość potwierdzisz certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym (eGo), dzięki temu nie jest konieczna wizyta w oddziale NFZ.
 • Jak założyć profil zaufany - informacja na stronie Ministerstwa Cyfryzacji - otwórz link
 • Od grudnia 2013 roku konto w ZIP można założyć dziecku - otwórz link
 • Możliwość uzyskania danych dostępowych do ZIP za pośrednictwem pełnomocnika - otwórz link

Jakie są korzyści z założenia konta w ZIP?

 • Dostęp do własnego konta w ZIP mamy w każdej chwili, z każdego komputera połączonego z Internetem.
 • Na koncie w ZIP sprawdzimy, czy system eWUŚ potwierdza nasze prawo do swiadczeń - otwórz link  
 • Dzięki ZIP mamy dostęp do swojej historii korzystania z opieki zdrowotnej w ramach NFZ od 2008 roku.
 • Na koncie w ZIP zobaczymy, gdzie i kiedy się leczyliśmy, jakie badania nam wykonano, jakie leki refundowano, ile to kosztowało.
 • Dzięki ZIP możemy kontrolować, ile pieniędzy na nasze leczenie wydaje NFZ.

Dodatkowe informacje: