logo

Dla pacjenta

Drukuj

Zgłaszanie nieprawidłowości

Zgłaszanie nieprawidłowości odbywa się na formularzu, który generuje się automatycznie w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta. Formularz należy uzupełnić o wybraną, widoczną na ekranie komputera opcję:

  • nie udzielono mi tego świadczenia
  • zapłaciłem sam za to świadczenie -ma m dowód zapłaty
  • zapłaciłem sam za to świadczenie -nie mam dowodu zapłaty
  • inne - treść wpisana przez pacjenta

Formularz zgłoszenia nie jest zapisywany w systemie ZIP. Użytkownik może go zapisać na dysku swojego komputera lub od razu wydrukować. Wydrukowane zgłoszenie należy podpisać i wysłać i do oddziału NFZ właściwego ze względu na miejsce zamieszkania/ do Oddziału na ternie którego udzielono świadczenia.

Generowanie formularza zgłoszenia