logo

Pilne Jedziesz do uzdrowiska? Zadzwoń w dwa miejsca! A potem zrób test - nie wcześniej, niż 6 dni przed rozpoczęciem turnusu! Opieka zdrowotna w okresie epidemii. Teleporady lekarza rodzinnego i lekarza specjalisty, gdzie leczyć bolący ząb Stan epidemii - dodatkowe ograniczenia w kontaktach z OW w Szczecinie i Koszalinie Telefoniczna Informacja Pacjenta 800-190-590 - tu uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem Zamknij

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Kontraktowanie świadczeń

Aktualizacja aplikacji ofertowej NFZ-KO

22.06.2020

 

Aktualizacja aplikacji ofertowej NFZ-KO

Lista wprowadzonych zmian:

 •  Zmiana nazewnictwa w ngłówku wniosku z „Okres finansowania umowy” na „Proponowany okres finansowania umowy”.

Pliki do pobrania:

Aktualizacja aplikacji NFZ-KO do wersji: 2020.01.3.0

Wersja instalacyjna aplikacji NFZ-KO (wersja 2020.01.3.0)

Instrukcja użytkownika


 14.02.2020

Aplikacja ofertowa NFZ-KO

Lista wprowadzonych zmian:

 • Dostosowanie do zmian w procedurze konkursu ofert
 • Zaktualizowanie słowników terytorialnych i miejscowości

Pliki do pobrania:

Aktualizacja aplikacji NFZ-KO do wersji: 2020.01.2.1

Wersja instalacyjna aplikacji NFZ-KO (wersja 2020.01.2.1)

Instrukcja użytkownika


07.02.2020

Aplikacja ofertowa NFZ-KO

Lista wprowadzonych zmian:

 • Poprawa tworzenia dokumentacji aktualizacyjnej dla CZP.

Pliki do pobrania:

Aktualizacja aplikacji NFZ-KO do wersji: 2020.01.1.2

Wersja instalacyjna aplikacji NFZ-KO (wersja 2020.01.1.2)

Instrukcja użytkownika


 31.10.2019

Aplikacja ofertowa NFZ-KO

Lista wprowadzonych zmian:

 • Poprawa kodu kreskowego na wydruku szczegółów oferty.

Pliki do pobrania:

Aktualizacja aplikacji NFZ-KO do wersji: 2019.05.1.1

Wersja instalacyjna aplikacji NFZ-KO (wersja 2019.05.1.1)

Instrukcja użytkownika


 14.10.2019

Aplikacja ofertowa NFZ-KO

Lista wprowadzonych zmian:

 • Praktyka fizjoterapeutyczna – nowe zapisy. Aktualizacja wpisów do rejestrów.
 • Umożliwienie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne. Obsługa dyspozytorów w ofercie.

Pliki do pobrania:

Aktualizacja aplikacji NFZ-KO do wersji: 2019.05.0.0

Wersja instalacyjna aplikacji NFZ-KO (wersja 2019.05.0.0)

Instrukcja użytkownika


Aplikacja ofertowa NFZ-KO

Lista wprowadzonych zmian:

 • Poprawa importu zapytania ofertowego

Pliki do pobrania:

Aktualizacja aplikacji NFZ-KO do wersji: 2019.04.1.2

Wersja instalacyjna aplikacji NFZ-KO (wersja 2019.04.1.2)

Instrukcja użytkownika

Lista wprowadzonych zmian:

 •  Aktualizacja oświadczeń wnioskodawcy.

 Pliki do pobrania:

Aktualizacja aplikacji NFZ-KO do wersji: 2019.05.1.0

Wersja instalacyjna aplikacji NFZ-KO (wersja 2019.05.1.0)

Instrukcja użytkownika


 09.10.2019

Aplikacja ofertowa NFZ-KO

Lista wprowadzonych zmian:

 • Praktyka fizjoterapeutyczna – nowe zapisy. Aktualizacja wpisów do rejestrów.
 • Umożliwienie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne. Obsługa dyspozytorów w ofercie.

Pliki do pobrania:

Aktualizacja aplikacji NFZ-KO do wersji: 2019.05.0.0

Wersja instalacyjna aplikacji NFZ-KO (wersja 2019.05.0.0)

Instrukcja użytkownika


 16.08.2019

Aplikacja ofertowa NFZ-KO

Lista wprowadzonych zmian:

 • Poprawa sprawdzania oferty

Pliki do pobrania:

Aktualizacja aplikacji NFZ-KO do wersji: 2019.04.1.1

Wersja instalacyjna aplikacji NFZ-KO (wersja 2019.04.1.1)

Instrukcja użytkownika


 16.07.2019

Aplikacja ofertowa NFZ-KO

Lista wprowadzonych zmian:

 • Zmieniono elementy systemu, które korzystają ze słownika form prowadzenia działalności.

 Pliki do pobrania:

Aktualizacja aplikacji NFZ-KO do wersji: 2019.04.0.10

Wersja instalacyjna aplikacji NFZ-KO (wersja 2019.04.0.10)

Instrukcja użytkownika


17.06.2019

Aplikacja ofertowa NFZ-KO

Lista wprowadzonych zmian:

 • Poprawa wydruku próbnego personelu oferty.

Pliki do pobrania:

Aktualizacja aplikacji NFZ-KO do wersji: 2019.04.0.8

Wersja instalacyjna aplikacji NFZ-KO (wersja 2019.04.0.8)

Instrukcja użytkownika


03.06.2019

Aplikacja ofertowa NFZ-KO

Lista wprowadzonych zmian:

 • Wymuszenie odświeżenia listy pytań i odpowiedzi po zmianie odpowiedzi na pytanie ankietowe.

Pliki do pobrania:

Aktualizacja aplikacji NFZ-KO do wersji: 2019.04.0.7

Wersja instalacyjna aplikacji NFZ-KO (wersja 2019.04.0.7)

Instrukcja użytkownika


 30.05.2019

Aplikacja ofertowa NFZ-KO

Lista wprowadzonych zmian:

 • Poprawa importu pliku zapytania ofertowego

 Pliki do pobrania:

Aktualizacja aplikacji NFZ-KO do wersji: 2019.04.0.6

Wersja instalacyjna aplikacji NFZ-KO (wersja 2019.04.0.6)

Instrukcja użytkownika


29.05.2019

Aplikacja ofertowa NFZ-KO

Lista wprowadzonych zmian:

 • Poprawa importu pliku profilu świadczeniodawcy. Dotyczy świadczeniodawców, u których w danych świadczeniodawcy na zakładce wpisów do rejestrów pojawiły się wpisy od podwykonawców.

Pliki do pobrania:

Aktualizacja aplikacji NFZ-KO do wersji: 2019.04.0.5

Wersja instalacyjna aplikacji NFZ-KO (wersja 2019.04.0.5)

Instrukcja użytkownika


 16.05.2019

Aplikacja ofertowa NFZ-KO

Lista wprowadzonych zmian:

 • Poprawa wydruku ankiety.

Pliki do pobrania:

Aktualizacja aplikacji NFZ-KO do wersji: 2019.4.0.4

Wersja instalacyjna aplikacji NFZ-KO (wersja 2019.4.0.4)

Instrukcja użytkownika


 09.05.2019

Aplikacja ofertowa NFZ-KO

Lista wprowadzonych zmian:

 • Poprawa walidacji na wymagalność uprawnienia zawodowego podczas zatwierdzania oferty.
 • Poprawa importu profilu świadczeniodawcy.

Pliki do pobrania:

Aktualizacja aplikacji NFZ-KO do wersji: 2019.04.0.3

Wersja instalacyjna aplikacji NFZ-KO (wersja 2019.04.0.3)

Instrukcja użytkownika (bez zmian)


06.05.2019

Aplikacja ofertowa NFZ-KO

Lista wprowadzonych zmian:

 • Wersja dotyczy kontraktowania wszystkich typów umów,
 • Dodanie sprawdzenia wymagalności podania uprawnienia dla specjalności,
 • Przystosowanie aplikacji dla ofert CZP,
 • Poprawa importu profilu świadczeniodawcy SPS.

Pliki do pobrania:

Aktualizacja aplikacji NFZ-KO do wersji: 2019.04.0.1

Wersja instalacyjna aplikacji NFZ-KO (wersja 2019.04.0.1)

Instrukcja użytkownika


02.05.2019

Lista wprowadzonych zmian:

 • Wersja dotyczy kontraktowania wszystkich typów umów,
 • Dodanie sprawdzenia wymagalności podania uprawnienia dla specjalności,
 • Przystosowanie aplikacji dla ofert CZP.

Pliki do pobrania:

Aktualizacja aplikacji NFZ-KO do wersji: 2019.04.0.0

Wersja instalacyjna aplikacji NFZ-KO (wersja 2019.04.0.0)

Instrukcja użytkownika


 15.03.2019

Aplikacja ofertowa NFZ-KO (wersja tylko dla RTM!) Aktualizacja 15.03.2019

Lista wprowadzonych zmian:

 • Poprawa importu profilu świadczeniodawcy SPS.
 • Poprawa archiwizacji bazy przy użyciu narzędzia ArchiwumNFZ-KO.

UWAGA! Aktualizacja NFZ-KO 2019.03.0.0 dotyczy wersji 2019.02.0.x udostępnionych w celu ofertowania RTM. Wersja zawiera poprawkę archiwizacji bazy. Przy archiwizacji niektóre dane dotyczące ankiet (np.: treści pytań), mogły zostać obcięte. Dlatego przed instalacją nowej wersji prosimy skopiować i zachować plik z katalogu \BazaNfzKo\, ale nie archiwizować danych za pomocą narzędzia ArchiwumNFZ-KO.

Pliki do pobrania:

Wersja instalacyjna aplikacji NFZ-KO (wersja 2019.03.0.0)

Aktualizacja aplikacji NFZ-KO do wersji: 2019.03.0.


Aplikacja ofertowa NFZ-KO (wersja dla pozostałych rodzajów świadczeń) Aktualizacja 27.02.2019

Lista wprowadzonych zmian:

 • Poprawa opisu opcji posiadania umowy na karcie pozycji oferty.

Pliki do pobrania:

Aktualizacja aplikacji NFZ-KO do wersji: 2018.07.0.2

Wersja instalacyjna aplikacji NFZ-KO (wersja 2018.07.0.2)


 Instrukcja użytkownika NFZ-KO

 

 

 

Wszystkie aktualności