logo

Dla pacjenta

Drukuj

Uzdrowiska

Uwaga: O miejscu i trybie leczenia uzdrowiskowego decyduje zatrudniony w NFZ lekarz specjalista w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej. Zawarta w skierowaniu sugestia dotycząca miejsca leczenia uzdrowiskowego może być uwzględniona, o ile jest zgodna z profilem leczenia oraz możliwościami Oddziału Funduszu.