logo

Pilne Czerwona strefa. Ograniczenie dostępności Sal Obsługi Klientów ZOW NFZ w Szczecinie, Koszalinie i Pyrzycach Od 10 października cały kraj w żółtej strefie z wyłączeniem powiatów należących do strefy czerwonej Szczecin - żółtą strefą od soboty 3 października. Zobacz, o czym trzeba wiedzieć..... Dbaj o bezpieczeństwo własne i otoczenia: #maskujSię, trzymaj dystans, myj ręce Zamknij

Dla pacjenta

Drukuj

Strefa kobiet

Coraz więcej znieczuleń fizjologicznych porodów

03.10.2016

Od lipca 2015 roku w ramach świadczenia szpitalnego w zakresie porodu, dostępna jest dodatkowa procedura - znieczulenie zewnątrzoponowe ciągłe. Świadczenie może być zastosowane przy porodzie drogami natury. Decyzja o skorzystaniu z możliwości znieczulenia zależy od wskazań medycznych.

Opinie lekarzy o tym, czy i co się zmieniło na oddziałach położniczych w ciągu roku, zebrała dziennikarka Głosu Szczecińskiego, Anna Folkman

Zobacz więcej:

Biuro Prasowe ZOW NFZ

Wszystkie aktualności