logo

Pilne Czerwona strefa. Ograniczenie dostępności Sal Obsługi Klientów ZOW NFZ w Szczecinie, Koszalinie i Pyrzycach Od 10 października cały kraj w żółtej strefie z wyłączeniem powiatów należących do strefy czerwonej Szczecin - żółtą strefą od soboty 3 października. Zobacz, o czym trzeba wiedzieć..... Dbaj o bezpieczeństwo własne i otoczenia: #maskujSię, trzymaj dystans, myj ręce Zamknij

Dla pacjenta

Drukuj

Strefa kobiet

Rodzi się więcej dzieci

06.02.2018

Szczecińskie porodówki informują, że w 2017 roku na świat przyszło więcej dzieci, niż w latach poprzednich. W samym Szczecinie są obecnie dwa oddziały położniczo-ginekologiczne: w Szpitalu Klinicznym nr 2 na Pomorzanach oraz w Szpitalu Pediatrycznym w Zdrojach. Trzeci oddział, równie chętnie wybierany przez szczecinianki, jest w Szpitalu Klinicznym nr 1 w Policach.

We wszystkich wyżej wymienionych szpitalach realizowany jest program koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży, podczas porodu i w połogu (KOC II/III – cyfry oznaczają poziom opieki perinatalnej - nad noworodkiem). Na czym ten program polega, jak z niego korzystać? - otwórz link do informacji

Zobacz więcej:

Biuro Prasowe ZOW NFZ

Wszystkie aktualności