logo

Dla pacjenta

Drukuj

Strefa kobiet

Kobiety w ciąży oraz dzieci z upośledzeniem lub nieuleczalną chorobą, powstałymi w okresie prenatalnym lub podczas porodu, mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej

17.02.2017

Aktualizacja 21.04.2017

Dzięki ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, kobiety w ciąży oraz dzieci do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, nabyli prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Korzystanie POZA KOLEJNOŚCIĄ ze świadczeń opieki zdrowotnej oznacza, że:

 • świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących
 • świadczeniodawca udziela tych świadczeń w dniu zgłoszenia
 • w przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących.
 • świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
 • Osoby uprawnione korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej po okazaniu właściwego dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

Korzystanie z uprawień odbywa się na podstawie zaświadczenia, które wystawia

 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej
 • lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii,
 • specjalista w dziedzinie pediatrii

Wobec powyższego uprawnienia do korzystania ze zaświadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością od 1 stycznia 2017 roku posiadają następujące osoby.

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi
 • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu
 • inwalidzi wojenni i wojskowi
 • kombatanci
 • uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani - w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
 • kobiety w ciąży
 • świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

Zobacz więcej, jakie inne uprawnienia przysługują w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, otworz link do informacji

Podstawy prawne:

 Biuro Prasowe ZOW NFZ

Wszystkie aktualności