logo

Pilne Czerwona strefa. Ograniczenie dostępności Sal Obsługi Klientów ZOW NFZ w Szczecinie, Koszalinie i Pyrzycach Od 10 października cały kraj w żółtej strefie z wyłączeniem powiatów należących do strefy czerwonej Szczecin - żółtą strefą od soboty 3 października. Zobacz, o czym trzeba wiedzieć..... Dbaj o bezpieczeństwo własne i otoczenia: #maskujSię, trzymaj dystans, myj ręce Zamknij

Dla pacjenta

Drukuj

Strefa kobiet

Złożono pierwsze wnioski w ramach ustawy „Za życiem”

14.02.2017

Ustawa „Za życiem” obowiązuje od stycznia 2017 r. Wsparcie dla rodzin to nie tylko dodatkowa stała pomoc, ale i jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. Jak informuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie, do urzędu wpłynęły już pierwsze wnioski o wypłatę świadczenia. Wzór wniosku można znaleźć na stronie internetowej Szczecińskiego Centrum Świadczeń oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ustawa „Za życiem” wprowadza także zmianę w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; rozszerzeniu uległ krąg osób uprawnionych do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach o kobiety w ciąży i świadczeniobiorców do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Zobacz więcej:

Wszystkie aktualności