logo

Pilne Dbaj o bezpieczeństwo własne i otoczenia: #maskujSię, trzymaj dystans, myj ręce Jedziesz do uzdrowiska? Zadzwoń w dwa miejsca! A potem zrób test - nie wcześniej, niż 6 dni przed rozpoczęciem turnusu! Opieka zdrowotna w okresie epidemii. Teleporady lekarza rodzinnego i lekarza specjalisty, gdzie leczyć bolący ząb Stan epidemii - dodatkowe ograniczenia w kontaktach z OW w Szczecinie i Koszalinie Zamknij

Dla pacjenta

Drukuj

Dla pacjenta

Ukazało się drugie wydanie informatora Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ „Jak i gdzie się leczyć 2016”

08.09.2016

Ukazał się informator Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ „Jak i gdzie się leczyć 2016 – wydanie jesienne”. Jest drugie tegoroczne wydanie, w nakładzie 10 tys. egzemplarzy.

W poradniku można znaleźć zasady korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, a także adresy i telefony do przychodni, poradni specjalistycznych, do szpitali, pracowni diagnostycznych, lekarzy i poradni rehabilitacji leczniczej, gabinetów stomatologicznych. Są tu również wykazy podmiotów udzielających świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Informujemy również o zasadach korzystania z lecznictwa uzdrowiskowego oraz z zaopatrzenia w wyroby medyczne.

Czytelnicy znajdą w poradniku informację o bezpłatnych lekach dla seniorów 75+, o świadczeniach zdrowotnych udzielanych bez skierowania i poza kolejnością, o programach profilaktycznych

Są tu informacje o systemach, z których ubezpieczeni korzystają na co dzień, tj. o eWUŚ - elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców oraz o ZIP - Zintegrowanym Informatorze Pacjenta. Można się także dowiedzieć, jak zarezerwować przez Internet wizytę w siedzibie Funduszu w Szczecinie.

Wydawcą informatora jest Zachodniopomorski Oddział NFZ.

Poradniki są bezpłatne i dostępne dla wszystkich zainteresowanych.
Można je pobrać w siedzibie Oddziału w Szczecinie, delegaturze w Koszalinie oraz w punkcie obsługi w Pyrzycach (od 12.09).

Szanowni Państwo, ze względu na wysokie koszty pocztowe, miejscowi świadczeniodawcy proszeni są o odbieranie zamówionych informatorów z siedziby w Szczecinie/ delegatury w Koszalinie lub punktu obsługi w Pyrzycach. W jednej paczce mieści się 40 informatorów. Z uwagi na niewielki nakład (10 tys. egzemplarzy), jesteśmy zmuszeni korygować wielkość zamówień, za co przepraszamy.

Więcej o dystrybucji

Biuro Prasowe ZOW NFZ

Wszystkie aktualności