logo

Dla pacjenta

Drukuj

Dla pacjenta

Nie możesz przyjść do lekarza na umówioną wizytę? Nie zapomnij jej odwołać!

02.05.2016

aktualizacja 23.08.2018

W województwie zachodniopomorskim do 4 najbardziej obleganych poradni: endokrynologicznej, ortopedycznej, kardiologicznej oraz onkologicznej nie przyszło w tym roku (do 20 sierpnia), prawie 10 tysięcy osób (9,7 tys.); w całym 2017 roku było to ponad 15 tys., a w 2016 - 16,5 tys. W tych czterech poradniach nie odbywa się co piąta, umówiona wizyta; o rezygnacji informuje średnio ok. 18% zapisanych pacjentów.    
Niektórzy świadczeniodawcy przypominają pacjentom o wizytach dzwoniąc do nich lub wysyłając sms-y. Udostępniają też różne możliwości powiadamiania o rezygnacji z umówionej wizyty: za pomocą aplikacji internetowej, maila, sms-a lub wskazując jeden, dedykowany numer telefonu. Telefon do rejestracji, dostępny dla wszystkich, nie jest ułatwieniem: po jednej czy dwóch próbach, większość  dzwoniących rezygnuje.

Do kilku wybranych świadczeń opieki zdrowotnej kolejki medyczne prowadzone są w systemie informatycznym, dostępnym pracownikom rejestracji medycznych on-line, co uniemożliwia pacjentom zapisywanie się na to samo świadczenie do kilku różnych poradni czy szpitali.
Personalizowane kolejki medyczne prowadzone są przez świadczeniodawców do zabiegów usunięcia zaćmy, do zabiegów usunięcia zwężenia tętnicy wieńcowej (angioplastyki), do operacji endoprotezoplastyki, a także do kilku poradni specjalistycznych: endokrynologicznej, kardiologicznej, onkologicznej i ortopedycznej.
Dzięki systemowi informatycznemu można się również dowiedzieć, ilu pacjentów zrezygnowało z danego świadczenia, ilu powiadomiło o tym przychodnię lub szpital.

Poradnia kardiologiczna
Do 20 sierpnia 2018 roku na umówioną wizytę do poradni kardiologicznej nie przyszło 2800 osób; tylko co piąta osoba o tym uprzedziła. W 2017 roku z wizyty u kardiologa zrezygnowało 4,2 tysiąca osób, w 2016 -  4,7 tys. Powiadomień było nieco ponad 20%.    

Poradnia endokrynologiczna
Do poradni endokrynologicznej w 2018 roku (do 20 sierpnia), nie przyszło prawie tysiąc trzysta osób. W całym roku 2017 z wizyty zrezygnowało 2,2 tysiąca osób, w 2016 – 2,4 tysiąca. O rezygnacji powiadomiło 14% z nich.

Usunięcie zaćmy
W 2018 roku, do dnia 20 sierpnia, na zabieg nie przyszło 2 409 osób, ale powiadomiło 1 528 z nich, co daje 63% powiadomień zwrotnych. W 2017 roku na zabieg nie przyszło 3 667 osób. O rezygnacji uprzedziło 56% zapisanych na świadczenie. W 2016 roku na umówiony zabieg nie przyszło 3 760 osób, ale tylko połowa powiadomiła o rezygnacji.

Endoprotezoplastyka stawów biodrowego i kolanowego
W 2018 roku, do 20 sierpnia, z endoprotezoplastyki stawów biodrowego lub kolanowego zrezygnowało 744 pacjentów; 70% z tej liczby powiadomiło o tym szpital.  
W 2017 roku było 949 rezygnacji; powiadomień 722.
W 2016 roku z endoprotezoplastyki stawów biodrowego i kolanowego zrezygnowało 952 pacjentów, powiadomień było 80%.

02.05.2016

W  okresie od kwietnia 2015 do końca marca 2016 roku, z pierwszorazowych wizyty w zachodniopomorskich poradniach: ortopedycznej, endokrynologicznej i kardiologicznej zrezygnowało prawie 15 tys. osób. Tylko 2671 z nich, tj. niecałe 18%, powiadomiło o tym rejestrację medyczną, która na zwolniony termin mogła umówić innego pacjenta.

Z wizyty u ortopedy zrezygnowało 8728 umówionych pacjentów, ale tylko 1619 uprzedziło o rezygnacji, u kardiologa - 4446 pacjentów - o rezygnacji powiadomiło 901 osób; z pierwszorazowej wizyty u endokrynologa zrezygnowało prawie 1,5 tysiąca osób, a tylko 151 powiadomiło o tym rejestrację medyczną.

Pacjent, który nie może przyjść do lekarza na umówioną wizytę, powinien pamiętać, by ją odwołać, a przychodnia powinna mu to ułatwić.

Zobacz więcej:

Sprawdź, jak się skontaktować ze swoją przychodnią:

Biuro Prasowe ZOW NFZ

Wszystkie aktualności