logo

Pilne Jedziesz do uzdrowiska? Zadzwoń w dwa miejsca! A potem zrób test - nie wcześniej, niż 6 dni przed rozpoczęciem turnusu! Opieka zdrowotna w okresie epidemii. Teleporady lekarza rodzinnego i lekarza specjalisty, gdzie leczyć bolący ząb Stan epidemii - dodatkowe ograniczenia w kontaktach z OW w Szczecinie i Koszalinie Telefoniczna Informacja Pacjenta 800-190-590 - tu uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem Zamknij

Dla pacjenta

Drukuj

Dla pacjenta

Oddziały wojewódzkie NFZ wznawiają pracę sal obsługi klientów

15.06.2020

Aktualizacja komunikatu z 22.05.2020

25 maja br. ponownie zaczęły działać sale obsługi klientów w oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia. Powrót do pełnego otwarcia będzie następował etapami.

Zachodniopomorski Oddział NFZ zaprasza w dni robocze.

- w godzinach 8.00-16.00 czynne są:

 • Szczecin: sala obsługi klientów, ul. Arkońska 45
 • Koszalin: punkt obsługi klientów, ul. Konstytucji 3 Maja 7

- w godzinach 8.00-16.00 (poniedziałek); 7.00-15.00 (wtorek-piątek) czynny jest:

 • Pyrzyce: punkt obsługi klientów, ul. Lipiańska 4

Aktualny zakres usług świadczonych w ZOW NFZ:

 • potwierdzanie (papierowych) zleceń na wyroby medyczne
 • potwierdzanie Profilu Zaufanego (oprócz Pyrzyc)
 • zawieranie umów dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego (oprócz Pyrzyc)
 • udzielanie podstawowych informacje związanych z działalnością NFZ
 • udzielanie informacji dotyczących leczenia uzdrowiskowego
 • wydawanie kart EKUZ

Limit osób, które mogą przebywać jednocześnie na sali, jest uzależniony od liczby czynnych stanowisk. W Zachodniopomorskim Oddziale NFZ czynne są:

 • w siedzibie w Szczecinie - 4 stanowiska
 • w delegaturze w Koszalinie - 2 stanowiska
 • w punkcie obsługi w Pyrzycach - 1 stanowisko

Zasady na sali/ w punkcie obsługi:

 • Na sali obsługi może przebywać maksymalnie tylu klientów, ile jest stanowisk
 • Klienci są wpuszczani pojedynczo, w zależności od dostępności stanowiska, przy którym można załatwić daną sprawę. 
 • Przy stanowisku może przebywać tylko jedna osoba.
 • Osoby towarzyszące, z wyjątkiem osób towarzyszących osobom z niepełnosprawnością, tłumaczy języka migowego, pełnomocników lub rodzica z dzieckiem, nie mogą wejść na salę razem z klientem.
 • Zarówno klientów, jak i pracowników NFZ obowiązują nakazy sanitarne. Na salę są wpuszczane wyłącznie osoby, które mają zakryte usta i nos oraz zdezynfekują ręce.
 • Z obowiązku zakrywania ust i nosa zwolnione są osoby deklarujące niedyspozycje zdrowotne, całościowe zaburzenie rozwoju, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub niesamodzielność. Okazanie zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane.
 • Stanowiska do obsługi klientów są oddalone od siebie minimum o 2 metry. Po każdym kliencie stanowisko, w tym przesłona chroniąca pracowników, blat biurka i długopisy są starannie dezynfekowane.

Ze względów bezpieczeństwa, przy wejściu do sali/punktu obsługi znajdują się specjalne skrzynki, w których można zostawić pisma, skargi i wnioski, bez konieczności wchodzenia do NFZ.   
Nad płynnością obsługi i zachowaniem obostrzeń sanitarnych na sali, czuwa Koordynator, który jest pracownikiem Funduszu.

UWAGA! Mimo wznowienia obsługi klientów na miejscu w oddziale NFZ, nadal rekomendujemy kontakt telefoniczny, e-mailowy lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty: 

Adresy do tradycyjnej korespondencji

 • Zachodniopomorski Oddział NFZ w Szczecinie, 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45,
 • Delegatura ZOW NFZ w Koszalinie, 75-820 Koszalin, ul. Konstytucji 3 Maja 7

Zachęcamy do korzystania z Telefonicznej Infolinii Pacjenta  

Przywrócenie pełnej działalności sal obsługi klientów będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemicznej w Polsce. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

Wydział Spraw Świadczeniobiorców ZOW NFZ

Wszystkie aktualności