logo

Pilne Stan epidemii - dodatkowe ograniczenia w kontaktach z OW w Szczecinie i Koszalinie Telefoniczna Informacja Pacjenta 800-190-590 - tu uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem Co musisz wiedzieć o koronawirusie. Podstawowe środki ochronne przeciwko koronawirusowi wywołującemu COVID-19 Środa z profilaktyką. Cukrzyca Zamknij

Dla pacjenta

Drukuj

Dla pacjenta

Ograniczenie dostępności Sal Obsługi Klientów w NFZ w związku z koronawirusem. Załatw sprawy korespondencyjnie lub przez Internet

26.03.2020

W związku ze stanem epidemii, od 27 marca 2020 r. zwiększamy ograniczenia w bezpośrednich kontaktach w salach obsługi klientów ZOW NFZ w Szczecinie i Koszalinie. Punkt obsługi w Pyrzycach jest zamknięty.

Uwaga! Obsługa może dotyczyć tylko sytuacji  niezbędnej dla  zabezpieczenia  pilnych  potrzeb związanych z  realizacją  zlecenia  na wyroby medyczne. Obsługa takich zgłoszeń odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

 • Szczecin 91 425 10 45
 • Koszalin 91 425 72 71


ZAWIESZAMY REALIZACJĘ USŁUGI:

 • potwierdzania profilu zaufanego (PZ) dla klientów indywidualnych jak i w  POZ


Poniższe usługi przenosimy do obsługi elektronicznej, telefonicznej i wysyłki dokumentacji pocztą:


ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE

przedmioty@nfz-szczecin.pl  lub  koszalin@nfz-szczecin.pl

Uprawnienia do wyrobów medycznych mogą być potwierdzone elektronicznie przez lekarza lub inną osobę uprawnioną. Z tak potwierdzonym zleceniem udaj się bezpośrednio do sklepu medycznego lub apteki, bez konieczności wizyty w NFZ. Jeśli osoba wystawiająca nie zatwierdziła zlecenia elektronicznie, wyślij je pocztą tradycyjną lub na adres e-mail ( skan). Odeślemy je pod wskazany adres.
Zlecenie na wyrób medyczny w ramach teleporady, otwórz >>> 


LECZENIE UZDROWISKOWE,
uzdrowiska@nfz-szczecin.pl

Uwaga! Zawieszamy rozpatrywanie korespondencji w sprawie leczenia uzdrowiskowego! Dokumenty w tej sprawie można dostarczyć po odwołaniu stanu epidemii i nie będzie miało to wpływu na kolejność rozpatrywania.

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO, ekuz@nfz.gov.pl 

 • Wniosek o EKUZ można złożyć przez ePUAP – potrzebny jest do tego Profil Zaufany lub certyfikat kwalifikowany
 • Wniosek o EKUZ można pobrać ze strony internetowej ZOW NFZ i wysłać tradycyjną pocztą lub na adres e-mail
 • EKUZ zostanie przesłany do domu lub pod inny wskazany we wniosku adres


CERTYFIKAT TYMCZASOWO ZASTĘPUJĄCY KARTĘ EKUZ,
certyfikat-ekuz@nfz-szczecin.pl

 • Wydawany jest na wniosek osoby zainteresowanej przebywającej na terenie innego państwa UE/EFTA w przypadku, gdy dla danej osoby nie była wydana wcześniej karta EKUZ (nagłe zachorowanie, pobyt w szpitalu, itp.) lub w związku z zagubieniem/zniszczeniem EKUZ.  Wniosek należy wysłać pocztą tradycyjną lub na adres e-mail.

UBEZPIECZENIE W NFZ, ewus@nfz-szczecin.pl

 • Wniosek o weryfikację statusu ubezpieczenia zdrowotnego (EWUŚ) należy pobrać ze strony internetowej ZOW NFZ. Właściwie przygotowane dokumenty należy wysłać do ZOW NFZ tradycyjną pocztą lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP
 • Wnioski i pytania dotyczące okresów i zasad ubezpieczenia zdrowotnego – należy wysłać do ZOW NFZ tradycyjną pocztą za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP


WNIOSKI UNIJNE / FORMULARZE UE/EFTA,
leczenie-za-granica@nfz-szczecin.pl  lub  koszalin@nfz-szczecin.pl

 • Wniosek o wydanie formularza S1/S2 oraz oświadczenie dotyczące rejestracji osoby uprawnionej lub członków rodziny osoby uprawnionej należy pobrać ze strony internetowej ZOW NFZ, z zakładki Formularze  
 •  Właściwie przygotowane dokumenty należy wysłać do ZOW NFZ tradycyjną pocztą lub zeskanowane na adres e-mail.


ZWROT KOSZTÓW LECZENIA POZA GRANICAMI KRAJU  

 • Wniosek o refundację poniesionych kosztów leczenia w innym państwie członkowskim UE/EFTA oraz Wniosek o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, będących świadczeniami gwarantowanymi, udzielonych na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE należy wysłać do ZOW NFZ tradycyjną pocztą.

SKŁADANIE SKARG I WNIOSKÓW,   skargi@nfz-szczecin.pl   

 • Skargę, wniosek lub petycję należy przesłać tradycyjną pocztą, lub na adres e-mail

UBEZPIECZENIE DOBROWOLNE

 • Wniosek wyślij tradycyjną pocztą

 
Uwaga!

 • Adresy do tradycyjnej korespondencji
  • Zachodniopomorski Oddział NFZ w Szczecinie
   71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45
   tel. 91 425 11 67
  • Delegatura ZOW NFZ w Koszalinie
   75-820 Koszalin, ul. Konstytucji 3 Maja 7
   tel. 91 425 72 71

 

 Zapraszamy do korzystania z kontaktu korespondencyjnego!

Wszystkie aktualności