logo

Pilne Stan epidemii - dodatkowe ograniczenia w kontaktach z OW w Szczecinie i Koszalinie Telefoniczna Informacja Pacjenta 800-190-590 - tu uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem Co musisz wiedzieć o koronawirusie. Podstawowe środki ochronne przeciwko koronawirusowi wywołującemu COVID-19 Środa z profilaktyką. Cukrzyca Zamknij

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Umowy - realizacja i rozliczenia

Komunikat dotyczący realizacji programu „Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym”

05.01.2015

Komunikat dotyczący realizacji od 1 stycznia 2015r. programu lekowego zgodnie z załącznikiem B.45. Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów o przebiegu o przebiegu agresywnym (ICD-10: M 05.M 06)

 

Wydział Gospodarki Lekami Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ informuje, że od dnia 1 stycznia 2015r. obowiązuje nowa treść programu lekowego: Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów o przebiegu o przebiegu agresywnym (ICD-10: M 05.M 06).
W związku z powyższym, Świadczeniodawca realizujący ww. pogram lekowy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania obowiązującej treści programu w odniesieniu do wszystkich pacjentów objętych obecnie lub przyszłości leczeniem tocilizumabem i certolizumabem.

 

Wydział Gospodarki Lekami

 

 

Wszystkie aktualności