logo

Pilne Jedziesz do uzdrowiska? Zadzwoń w dwa miejsca! A potem zrób test - nie wcześniej, niż 6 dni przed rozpoczęciem turnusu! Opieka zdrowotna w okresie epidemii. Teleporady lekarza rodzinnego i lekarza specjalisty, gdzie leczyć bolący ząb Stan epidemii - dodatkowe ograniczenia w kontaktach z OW w Szczecinie i Koszalinie Telefoniczna Informacja Pacjenta 800-190-590 - tu uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem Zamknij

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Umowy - realizacja i rozliczenia

Komunikat dotyczący prawidłowego sprawozdawania świadczeń w zakresie: chemioterapia i programy lekowe

06.04.2017

W związku z trwającym procesem wprowadzania sprawdzeń, mających na celu zweryfikowanie świadczeń w zakresie chemioterapii i programów lekowych, uprzejmie przypominamy o konieczności przestrzegania wymienionych poniżej zasad sprawozdawania.
 Zasady te obowiązują dla wszystkich raportów statystycznych przekazywanych od 1 stycznia 2017 r.
1. Zgodnie z zapisami Zarządzeń 66/2016/DGL, 68/2016/DGL ze zmianami, świadczeniodawca, w celu prawidłowego sprawozdawania taryfy zakupowej, zobowiązany jest do jej wyliczenia zgodnie z następującym wzorem:
Taryfa równa się: cena brutto opakowania leku / liczba rozliczeniowych jednostek miary w opakowaniu
2. W celu prawidłowego zaewidencjonowania danych sprawozdawczo-rozliczeniowych, konieczne jest przekazanie taryfy z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku (bez zaokrąglenia wyniku, poprzez odcięcie cyfr po 4-tym miejscu po przecinku).
3. Wysokość taryfy powinna być ustalona na dzień udzielenia świadczenia pacjentowi.
4. W przypadku, gdy substancja podana pacjentowi pochodzi z więcej niż jednej pozycji faktury zakupowej, należy sprawozdać każdą pozycję z faktury w ramach odrębnej pozycji rozliczeniowej.

źródło - Departament Gospodarki Lekami NFZ

Wszystkie aktualności