logo

Pilne Stan epidemii - dodatkowe ograniczenia w kontaktach z OW w Szczecinie i Koszalinie Telefoniczna Informacja Pacjenta 800-190-590 - tu uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem Co musisz wiedzieć o koronawirusie. Podstawowe środki ochronne przeciwko koronawirusowi wywołującemu COVID-19 Środa z profilaktyką. Cukrzyca Zamknij

Dla pacjenta

Drukuj

Życie po przeszczepie

Prasa o przeszczepach: Ministerstwo Zdrowia planuje zmiany prawno-organizacyjne w polskiej transplantologii

14.05.2015

Eksperci twierdzą, że polska transplantologia wymaga zmian prawno-organizacyjnych. Ministerstwo Zdrowia powołało trzy zespoły robocze, które przedstawią propozycje nowych uregulowań. Zmiany mają służyć poprawie bezpieczeństwa pacjentów oraz zwiększeniu liczby przeszczepów.
Zespoły: pod przewodnictwem prof. Lecha Cierpki zajmą się zmianami w zakresie alokacji narządów; pod kierunkiem prof. Magdaleny Durlik - zmianami dotyczącymi kwalifikacji biorców, a kierowany przez prof. Romualda Bohatyrewicza - opracowaniem zmian w zakresie kwalifikacji śmierci mózgu.

 

Biuro Prasowe ZOW NFZ

 

Zobacz cały artykuł:
Rynek Zdrowia, Eksperci: potrzebne są zmiany prawno-organizacyjne w polskiej transplantologii

 

Wszystkie aktualności