logo

Dla pacjenta

Drukuj

Recepty - leki - apteki

Wykaz leków refundowanych obowiązujący od 01.01.2016

30.12.2015

Wykaz leków refundowanych obowiązujący od 1 stycznia 2016 roku.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych DZ. URZ. Min. Zdr. 2015.86 - otwórz link do obwieszczenia

Wykazane są w nim:

A 1. Leki refundowane dostępne w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń lub we wskazaniu określonym stanem klinicznym, str. 2-426

A 2. Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego dostępne w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń lub we wskazaniu określonym stanem klinicznym, str. 427-433

A 3. Wyroby medyczne dostępne w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń lub we wskazaniu określonym stanem klinicznym, str. 434-470

B. Leki dostępne w ramach programu lekowego, str. 471-483

o    Załączniki B.1. – B.76. Zakres świadczenia gwarantowanego (świadczeniobiorcy, schemat dawkowania leków
w programie, badania diagnostyczne wykonywane w ramach programu), str. 484-772

C. Leki, stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym, str. 773-792

o    Załączniki C.0.01. - C.0.15. (nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy – droga podania, zakres wskazań objętych refundacją), str. 793-807

o    Załączniki C.1. – C.77. (nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy – droga podania, kod
i nazwa ICD-10), str. 808-1309

 

Komunikat Ministerstwa Zdrowia o nowej liście - otwórz link do strony internetowej Ministerstwa Zdrowia

Wszystkie aktualności