logo

Dla pacjenta

Drukuj

Recepty - leki - apteki

Wykaz leków refundowanych obowiązujący od 01.09.2015

31.08.2015

Od 1 września 2015 roku obowiązuje nowy wykaz leków refundowanych.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych DZ. URZ. Min. Zdr. 2015.42

Wykazane są w nim:

A 1. Leki refundowane dostępne w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń lub we wskazaniu określonym stanem klinicznym, str. 2-436


A 2. Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego dostępne w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń lub we wskazaniu określonym stanem klinicznym, str. 437-443


A 3. Wyroby medyczne dostępne w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń lub we wskazaniu określonym stanem klinicznym, str. 444-480


B. Leki dostępne w ramach programu lekowego, str. 481-492

  • Załączniki B.1. - B.75. Zakres świadczenia gwarantowanego (świadczeniobiorcy, schemat dawkowania leków w programie, badania diagnostyczne wykonywane w ramach programu), str. 493-769


C. Leki, stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym, str. 770-791

  • Załączniki C.0.01. - C.0.15. (nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy - droga podania, zakres wskazań objętych refundacją), str. 792-806
  • Załączniki C.1. - C.76. (nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy - droga podania, kod i nazwa ICD-10), str. 807-1277

 

Komunikat Ministerstwa Zdrowia o nowej liście
Infolinia Ministerstwa Zdrowia, tel. 22 123 98 00, o zamiennikach leków przepisanych na recepcie

 

Wydział Gospodarki Lekami

 

Wszystkie aktualności