logo

Dla pacjenta

Drukuj

Recepty - leki - apteki

Wykaz leków refundowanych obowiązujący od 01.05.2018

30.04.2018

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 maja 2018 DZ. URZ. Min. Zdr. 2018.32

 • A 1. Leki refundowane dostępne w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń lub we wskazaniu określonym stanem klinicznym,
 • A 2. Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego dostępne w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń lub we wskazaniu określonym stanem klinicznym,
 • A 3. Wyroby medyczne dostępne w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń lub we wskazaniu określonym stanem klinicznym,
 • B. Leki dostępne w ramach programu lekowego,
  • Załączniki B.1.- B.100. Zakres świadczenia gwarantowanego (świadczeniobiorcy, schemat dawkowania leków w programie, badania diagnostyczne wykonywane w ramach programu),
 • C. Leki, stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym,
  • Załączniki C.0.01.- C.0.17. (nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy – droga podania, zakres wskazań objętych refundacją),
  • Załączniki C.1.- C.78 b. (nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy – droga podania, kod i nazwa ICD-10),
 • D. Leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne przysługujące świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 43a ust. 1 ustawyz dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.)
Wszystkie aktualności