logo

Pilne Stan epidemii - dodatkowe ograniczenia w kontaktach z OW w Szczecinie i Koszalinie Telefoniczna Informacja Pacjenta 800-190-590 - tu uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem Co musisz wiedzieć o koronawirusie. Podstawowe środki ochronne przeciwko koronawirusowi wywołującemu COVID-19 Środa z profilaktyką. Cukrzyca Zamknij

Nasz oddział NFZ

Drukuj

Skład Rady ZOW NFZ

Radę Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia powołał Wojewoda Zachodniopomorski Zarządzeniem nr 135/2017 z dnia 31 marca 2017 r. (zm. Zarządzeniem nr 150/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 3 lipca 2018 r.) w składzie:

  1. Anna KołekPrzewodnicząca Rady - przedstawiciel Wojewody Zachodniopomorskiego 
  2. Marek Tałasiewicz Zastępca Przewodniczącego Rady - przedstawiciel Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 
  3. Grażyna Balicka - przedstawiciel Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Zachodniopomorskiego 
  4. Mariola Cieśla - przedstawiciel Wojewody Zachodniopomorskiego 
  5. Rafał Dąbrowski  - przedstawiciel reprezentatywnych organizacji pracodawców 
  6. Kinga Flaga-Gieruszyńska - przedstawiciel Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
  7. Piotr Kujawa - przedstawiciel Konwentu Starostów Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego 
  8. Jolanta Meller - przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej
  9. Marek Jasztal - przedstawiciel Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie i Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie