logo

Nasz oddział NFZ

Drukuj

Warunki umów z NFZ

Uwaga: w Internetowym Systemie Aktów Prawnych wskazane są wszystkie akty powiązane z ustawami, w tym rozporządzenia wykonawcze.Postępowanie dotyczące zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej


Kontrola świadczeniodawców