logo

Pilne Czerwona strefa. Ograniczenie dostępności Sal Obsługi Klientów ZOW NFZ w Szczecinie, Koszalinie i Pyrzycach Od 10 października cały kraj w żółtej strefie z wyłączeniem powiatów należących do strefy czerwonej Szczecin - żółtą strefą od soboty 3 października. Zobacz, o czym trzeba wiedzieć..... Dbaj o bezpieczeństwo własne i otoczenia: #maskujSię, trzymaj dystans, myj ręce Zamknij

Dla pacjenta

Drukuj

Stawki za pobyt w sanatorium - od 1 października 2014 r.

Poziom finansowania przez pacjenta kosztów wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu

   Poziom
 I sezon
rozliczeniowy
od 1 października
do 30 kwietnia
  II sezon
rozliczeniowy
od 1 maja
do 30 września
       w złotych
IA Pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym  28,80 36,10
IB Pokój jednoosobowy w studiu  23,00 33,00
II Pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego  22,00 29,30
IIIA Pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym  17,30 24,10
IIIB Pokój dwuosobowy w studiu  14,60 22,00
IV Pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego  12,50 17,30
VA Pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym  11,00 13,10
VB Pokój wieloosobowy w studiu  10,50 12,00
VI Pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego  9,40 10,50


Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego Dz.U. 2014 poz. 1245