logo

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Zaopatrzenie w wyroby medyczne – Kontraktowanie

Komunikat – zaproszenie do składania wniosków w rodzaju Zaopatrzenie w Wyroby Medyczne z uwagi na wejście w życie nowego zarządzenia nr 59/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

03.08.2016

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW
o zawarcie umów w rodzaju: Zaopatrzenie w WYROBY MEDYCZNE
na rok 2016

 KOD POSTĘPOWANIA 16-16-000121/ZPO/12/2/06
Przeglądarka postępowań

Na podstawie art. 159 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.)

ZACHODNIOPOMORSKI OW NFZ W SZCZECINIE
Adres: SZCZECIN ul. ARKOŃSKA 45

zaprasza

do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, w następujących zakresach:

  1. ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE
  2. ZAOPATRZENIE W ŚRODKI POMOCNICZE Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW POMOCNICZYCH Z ZAKRESU PROTETYKI SŁUCHU I OPTYKI OKULAROWEJ
  3. ZAOPATRZENIE W ZAKRESIE OPTYKI OKULAROWEJ
  4. ZAOPATRZENIE W ZAKRESIE PROTETYKI SŁUCHU

na terenie województwa: ZACHODNIOPOMORSKIE

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w zarządzeniu nr
59/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 29 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w
wyroby medyczne.

Wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: wyroby medyczne, powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami zarządzenia 59/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 29 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w ww. rodzaju świadczeń.

Wniosek powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz.

Materiały dotyczące postępowania o zawarcie umowy na rok 2016 dostępne są w siedzibie ZACHODNIOPOMORSKIEGO OW NFZ, adres: SZCZECIN ul. ARKOŃSKA 45, od dnia 03.08.2016 do dnia 31.08.2016 w godzinach 8.00-16.00 lub na stronie: www.nfz-szczecin.pl

Wnioskodawcy ubiegający się o zawarcie umów na 2016 rok proszeni są
o złożenie wniosków do dnia 10.08.2016 roku. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.

Wnioskodawca może złożyć w ZACHODNIOPOMORSKIM OW NFZ, tylko jeden wniosek dotyczący danego zakresu świadczeń ZPO.

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wszystkie aktualności