logo

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Profilaktyczne programy zdrowotne - kontraktowanie

Podstawy prawne do zawierania/aneksowania umów na rok 2017 w rodzaju:
PROGRAMY ZDROWOTNE: W ZAKRESACH PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE